Du är här

Upplev Vasa

FAMILJEMOTION

Familjemotion ordnas vardag, vardagskvällar och veckoslut på avgiftsfria och för alla öppna familjemotionsturer.

Hoppis-familjemotionstur
är en avgiftsfri motionseftermiddag för hela familjen.  Familjerna har möjlighet att röra sig på egen hand med idrottshallens utrymmen och många idrottsredskap till sitt förfogande. Alla barn måste ha med sig en vårdnadshavare, på vars ansvar barnet rör sig i Hoppis. Du kan delta i familjemotionen utan förhandsreservering eller anmälan.

Veckor: 2-19 (med början 14.1) 
Tid: söndagar kl. 15.30–17.00. 
Plats: Idrottshallen, Smedsbyvägen 14

Utehoppis
Utehoppis är ett avgiftsfritt evenemang riktat till familjer, där man tillsammans med ledare från idrottsservicen bekantar sig med motionsmöjligheter i den egna näromgivningen. Utehoppis fortsätter på våren 2018.

Hoppis-familjeskridskoåkningstur
Idrottsservicen ordnar i samarbete med isidrottsföreningarna avgiftsfria och öppna familjeskridskoåkningsturer i Vaasa Arena på träningsis 3. Isområdet har delats in i två delar, varav ena sidan är bokad för skridskoskolan som föreningen ordnar och på andra sidan får man åka fritt och delvis också använda klubbor. Det rekommenderas att man tar med egen utrustning till familjeskridskoåkningen, men man får låna hjälmar, ishockey- eller ringetteklubbor, skridskostöd och skridskokälkar i hallen. Obs! Utrustningen som lånas ut är begränsad. Alla barn måste ha med sig en vårdnadshavare, på vars ansvar barnet rör sig i Hoppis. Du kan delta i familjeskridskoåkningen utan förhandsreservering eller anmälan. På isturen är varje gång en instruktör från idrottsservicen eller issportsföreningen på plats.

Familjeskridskoåkningsturer som avviker från det normala:

Lö 17.2 Välkomna på familje skrinning i Olympiska spelens anda.
Lö 24.2 Åk skridsko hela familjen under lovet!
Lö 3.3 Åk skridsko hela familjen under lovet!

Veckor: 1-13 (med början 6.1)
Tid: lördagar kl. 13.00–14.00 (istid börjar ca kl. 13.10)
Plats: Vaasa Arena, Parallellvägen 1 

Tilläggsinformation:
Jaakko Saarinen
Tfn. 0400-983993
jaakko.saarinen(a)vaasa.fi