Du är här

Upplev Vasa

Idrottsplatser

I Vasa finns det möjligheter att motionera på land och till havs, ute och inne.

I Vasa kan stadsborna och även icke ortsbor utnyttja ungefär 200 officiellt klassificerade idrottsplatser.

Alla Idrottsplatser inomhus finns här. Och idrottsplatser utomhus här.

Av inomhusidrottsplatserna är simhallen den mest betydelsefulla. I fyra bassänger av varierande storlek utövar ca 260 000 besökare per år mångsidig vattenmotion och tävlingsverksamhet.

Idrottshallen erbjuder träningslokaler inomhus för friidrott, fotboll, boboll och boxning.

Som inomhusidrottslokaler fungerar även skolornas gymnastiksalar, av vilka de största är salarna i Variska i Gamla Vasa och Vasa yrkesinstitut i Sandviken. I dessa två salar finns även läktare. En tredje betydande inomhusidrottslokal är Idrottscentret på Krutkällarvägen, som hyrs av den privata sektorn. Dessutom finns till förfogande 28 gymnastiksalar av varierande storlek, främst i anslutning till skolor.

En bågskyttebana finns i Vasklot. I skyddsrummet i Orrnäs finns träningslokaler för brottning och budogrenar. Den nyaste salen med specialutrustning är redskapsgymnastiksalen som finns i anslutning till hotell Silveria.

Idrottsplatser utomhus

Det finns 15 motionsslingor och skidspår i olika stadsdelar, och längden varierar från knappa en kilometer till lederna i terrängen vid Molnträsket på ca 20 km.

Fotbollens ”helgedom” är det historiska Sandvikens fotbollstadion.

Friidrottens tränings- och tävlingsverksamhet är koncentrerad till Karlsplan, där det finns 8 st. 400 mbanor med novotan ytbeläggning och andra friidrottsgrenars prestationsplatser. På planen finns också ett gammalt/elektroniskt resultatsystem och läktare för 4500 personer.

Utöver huvudplanerna har Vasa tiotals gräsplaner, sju sandplaner och tre konstgräsplaner varav den nyaste finns i Storviken.

Antalet ishockeyrinkar är 9 st. och skridskoplaner 20 st. i olika delar av staden.

För skötseln av uteidrottsområdena ansvarar arbetsledarna. (Vinter:Skidspår, Öjberget) Vesa Hietala, (Isområden) Janne Mattila