Du är här

Upplev Vasa

Lasten Liike iltapäivät

Projektet Lasten Liike iltapäivät består av idrottslig klubb- eller hobbyverksamhet för skolelever i åk 3-9.

Målet för Vasas Lasten Liike -verksamhet är att erbjuda mångsidig klubb- eller hobbyverksamhet på eftermiddagarna, där idrott och kultur förenas. Verksamheten har också som mål att öka samhörighetskänslan och trivseln bland eleverna. Med verksamheten vill man erbjuda barnen möjlighet till en fritidssysselsättning i den egna livsmiljön i bekant omgivning och också att göra det möjligt för familjerna att tillbringa mera tid tillsammans på kvällarna. Alla barn är välkomna med i verksamheten och det behövs inga särskilda grenkunskaper. Klubbarna är i första hand riktade till barn som ännu inte utövar någon idrottslig hobby. Deltagandet i verksamheten är avgiftsfritt för skolorna och deltagarna. Vid planeringen av verksamhetens innehåll och genomförandet hörs skoleleverna och de får vara delaktiga bl.a. genom att resultaten av en riksomfattande elevenkät utnyttjas.

Verksamheten har inletts hösten 2015 i pilotprojekt på olika orter. Hösten 2017 inleds verksamheten runt om i Finland på över 50 orter. I Vasa börjar verksamheten läsåret 2017-2018 i tio olika skolor. Verksamheten sker under höstterminen veckorna 36-47 och under vårterminen veckorna 5-16. Verksamheten genomförs som ett samarbete mellan skolorna och olika aktörer, vilka är Vasa Settlementförening, VPS Juniorit, Vaasan 4H-yhdistys, idrottsservicen och den grundläggande konstundervisningen. Finlands olympiska kommitté tillsammans med idrottsliga distriktsorganisationer koordinerar helheten för Barn i rörelse-eftermiddagarna. Den operativa verksamheten för Barn i rörelse finansieras huvudsakligen med stöd av företag. Samarbetspartner i första skedet är Fazer, HK, UPM, OMO och Reima.

 

Lasten Liike hobbyklubbar – läsåret 2017-2018:

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag
Vepsukerho
Hietalahti
åk 3-6
kl. 14-15
veckor: 36-47
program
Vepsukerho
Huutoniemi
åk 3-6
kl. 14-15
veckor: 36-47
program
Vepsukerho
Onkilahti
åk 3-6
kl. 14-15
veckor: 36-47
program
Funklubb
Gerby
åk 3-6
kl. 14.15-15
veckor: 37-46
program
  Toimintakerho
Tervajoki
åk 3-6
kl. 14-15
veckor: 39-49
program
Bollklubb
Vikinga
åk 3-6
kl. 14.15-15
veckor: 37-47
program
Temppukerho
Isolahti
åk 3-6
kl. 14-15
veckor: 36-45
program
 

Pallokerho
Länsimetsä
åk 3-6
kl. 14-15
veckor: 36-45
program

Vepsukerho
Keskuskoulu
åk 5-6
kl. 14-15
veckor: 36-47
program

   

Anmälning till klubben:

Anmälning till klubben görs på webblanketten som finns på suomisport.fi -webbsidorna. Anmälningstiden börjar vid en tidpunkt som meddelas senare i augusti. Föräldrarna få ett bekräftelsemeddelande om klubbdeltagandet innan verksamheten börjar. Klubben har plats för 15-20 barn huvudsakligen i anmälningsordning. Om det är flera barn på kommande än det finns platser i klubben, prioriteras vid valet sådana barn som ännu inte har någon idrottslig hobby. Anmälan till verksamheten är bindande. Barnet anmäls till hela klubbhelheten och i princip för hela läsåret.

Deltagarens klubbpaket:

Varje deltagare får ett klubbpass, där antalet gånger man deltar antecknas, samt ett halsband för klubbpasset. Då verksamheten slutar får deltagarna också ett diplom som minne av deltagandet i klubben.

Olycksfall och försäkring:

I olycks- och skadefall agerar man enligt skolornas egen praxis. Barnen är försäkrade via en gruppolycksfallsförsäkring i Pohjola som olympiska kommittén har tagit.

Tilläggsinformation:
Jaakko Saarinen
tfn 0400-983993
jaakko.saarinen(a)vaasa.fi