Du är här

Upplev Vasa

Lasten Liike iltapäivät

Projektet Lasten Liike iltapäivät består av idrottslig klubb- eller hobbyverksamhet för skolelever i åk 3-9.

Målet för Vasas Lasten Liike -projekt är att erbjuda mångsidig och roligt klubb- eller hobbyverksamhet med låg tröskel på eftermiddagarna, där idrott och kultur förenas. Verksamhet ordnas i Vasa under vårsäsongen 2018 i åtta olika skolor. Verksamheten ansvaras av Vasa Settlementförening rf, VPS Juniorit ry, Vaasan 4H-yhdistys ry. I verksamheten deltar också aktivt Idrottsservicen och grundläggande konstundervisningen. Finlands olympiska kommitté tillsammans med idrottsliga distriktsorganisationer och företagspartner (Fazer, HK, UPM, OMO och Reima) koordinerar helheten för Barn i rörelse-eftermiddagarna.

Verksamhetens mål:

  • Öka barn och ungas fysiska aktivitet
  • Öka samhörighetskänslan och trivseln bland eleverna
  • Erbjuda möjlighet till en fritidssysselsättning i samband med skolandagen, i den egna livsmiljön

 

Verksamhetspriciper:

  • Alla barn är välkomna med i verksamheten och det behövs inga särskilda grenkunskaper
  • Klubbarna är i första hand riktade till barn som ännu inte utövar någon idrottslig hobby
  • Deltagandet i verksamheten är avgiftsfritt
  • Vid planeringen av verksamhetens innehåll utnyttjas resultaten av en riksomfattande elevenkät

 

Lasten Liike klubbar – vårsäsongen 2018:

MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag
Vepsukerho
Hietalahti
åk 3-6
kl. 14-15
Vepsukerho
Huutoniemi
åk 3-6
kl. 14-15
Vepsukerho
Onkilahti
åk 3-6
kl. 14-15
Funklubb
Gerby
åk 3-6
kl. 14-15
Vepsukerho
Nummi
åk 3-6
kl. 12-13
 Toimintakerho
Tervajoki
åk 3-6
kl. 14-15
Bollklubb
Vikinga
åk 3-6
kl. 14-15
  
 

Funkerho
Länsimetsä
åk 3-6
kl. 14-15.30
veckor: 36-13

   

Anmälning till klubben:

Anmälning till klubben görs på webbsidorna www.lastenliikeiltapaiva.fi. som finns på suomisport.fi -webbsidorna. Barnet anmäls till hela vårsäsongen.

Deltagarens klubbpaket:

Varje deltagare får ett klubbpass, där antalet gånger man deltar antecknas, samt ett halsband för klubbpasset. Då verksamheten slutar får deltagarna också ett diplom som minne av deltagandet i klubben.

Olycksfall och försäkring:

I olycks- och skadefall agerar man enligt skolornas egen praxis. Barnen är försäkrade via en gruppolycksfallsförsäkring i Pohjola som olympiska kommittén har tagit.

Tilläggsinformation:
Jaakko Saarinen
tfn 0400-983993
jaakko.saarinen(a)vaasa.fi