Du är här

Upplev Vasa

Lasten Liike iltapäivät

Projektet Lasten Liike iltapäivät består av idrottslig klubb- eller hobbyverksamhet för skolelever i åk 3-9.

Målet för Vasas Lasten Liike -projekt är att erbjuda mångsidig och roligt klubb- eller hobbyverksamhet med låg tröskel på eftermiddagarna. Verksamheten ansvaras i Vasa av Vasa Settlementförening rf, VPS Juniorit ry, Vaasan 4H-yhdistys ry. I verksamheten deltar också aktivt Idrottsservicen och grundläggande konstundervisningen.

Verksamhetens mål:

  • Öka barn och ungas fysiska aktivitet
  • Öka samhörighetskänslan och trivseln bland eleverna
  • Erbjuda möjlighet till en fritidssysselsättning i samband med skolandagen, i den egna livsmiljön

 

Verksamhetspriciper:

  • Alla barn är välkomna med i verksamheten och det behövs inga särskilda grenkunskaper
  • Klubbarna är i första hand riktade till barn som ännu inte utövar någon idrottslig hobby
  • Deltagandet i verksamheten är avgiftsfritt
  • Vid planeringen av verksamhetens innehåll utnyttjas resultaten av en riksomfattande elevenkät

 

Verksamheten fortsätter igen på hösten 2018!

 

Tilläggsinformation:
Jaakko Saarinen
tfn 0400-983993
jaakko.saarinen(a)vaasa.fi