Du är här

Upplev Vasa

Skolan i rörelse -verksamhet

Skolan i rörelse ökar elevernas fysiska aktivitet, deras delaktighet och inlärning under skoldagen med målet att göra skoldagen aktivare och trivsammare. Varje skola formar på sitt eget sätt skoldagarna så att de innehåller mer motion.

I skolan i rörelse tänker man på sakerna på ett nytt sätt och ingriper i verksamhetskulturen på ett aktivitetsfrämjande sätt. Varje grundskoleelev ska röra på sig åtminstone en timme per dag. Skolorna får hjälp av ett omfattande Skolan i rörelse -stödnätverk. Programmet Skolan i rörelse är ett av spetsprojekten inom kompetens och och utveckling i regreringsprogrammet som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Vasa´s Skolan i rörelse -verksamhet

Alla Vasas skolor inom den grundläggande utbildningen är registrerad som Skolan i rörelse skolor och deltar i ordnandet av verksamheten på sitt eget sätt. Utgångspunkten har varit att beakta skolornas egna behov och man har lyssnat till elever och personal. Målet är att gå framåt med små steg och på så sätt säkerställs också upplevelser av att lyckas och försök befästs till praxis. Under skoldagen och på eftermiddagarna ordnas idrotts- och kulturbetonad verksamhet genom olika aktörer inom Vasa stad samt hobbyverksamhet genom idrottsföreningar och företag som producerar idrottsservice.

De centrala åtgärderna för Skolan i rörelse:

  • Att i möjligast vid utsträckning ta i bruk aktivitetsbaserade undervisningsmetoder
  • Att öka elevernas delaktighet
  • Att öka lärarnas kunnande
  • Att utnyttja och utveckla den utbyggda och naturenliga miljön
  • Att främja motion under rasterna och att satsa på motion på vägen till skolan
  • Att förbättra förhållandena för den som vill promenera eller cykla till och från skolan
  • Motionsinriktade aktiviteter under skolornas förmiddags- och eftermiddagsverksamhet
  • Bredspektrigt samarbete mellan olika intresseorganisationer

 

Skolan i rörelse -koordinatorer:

Sanna Laulaja / Finskspråkiga skolor
tfn 040-5488485, sanna.laulaja@edu.vaasa.fi

Magnus Erikson / Svenskspråkiga skolor
tfn 050-5997676, magnus.erikson@edu.vaasa.fi

Jaakko Saarinen / Vasa stads idrottservice
tfn 0400-983993, jaakko.saarinen@vaasa.fi