Du är här

Upplev Vasa

Skötsel av skidspår och isar

På vardagar, då snöfallet upphört, sköter två spårpatruller banorna i skick enligt priotering. Under veckoslutet sköter en spårpatrull om att spåren är i skick enligt klassificeringen (bilaga). Skidspår i närheten av skolorna och andra beställda skidspår prepareras, då spårpatrullen har tid. Isområden: Belysningen kopplas på kvällstid sedan då isområdet är färdigt och öppnat för skridskoåkning.

Isområdena
 

Isläggningen på isområdena inleds, då det har utlovats köldgrader under en period på några dygn.

Isläggningen sker i huvudsak i följande ordning:

  1. Bemannade rinkar, vilka för närvarande är fyra (Sandviken, Vöråstan, Roparnäs och Storviken).
  2. Obemannade rinkar, isläggning med mobil materiel från centrumområdet utåt.
  3. Därefter isläggs de stora isområdena och sist de små isområdena.
     

Hur isläggningen framskrider kan man följa med på idrottsservicens webbsidor (www.vaasa.fi/sv/idrott/sno-is-och-slalomback-info-0) samt på Facebook-sidan (Liikuntapalvelut Vaasan kaupunki Idrottsservice Vasa stad). På sidorna uppdateras uppgifter om vilka isområden som har öppnats och vilka som isläggs som bäst. Belysningen kopplas på kvällstid sedan då isområdet är färdigt och öppnat för skridskoåkning.

Omklädningsrum finns vid Sandvikens, Vöråstans, Roparnäs och Storvikens isområden, och de är öppna vardagar kl. 7-21, lö kl. 10–18 samt sö kl. 10–20.30. Belysningen släcks på isområdena kl. 21.

Då vintern är på gång på riktigt, har ovan nämnda fyra bemannade rinkar bemanning vardagar, av vilka Sandviken är bemannad också kvällstid. Vid rinken i Vöråstan, Roparnäs och Storviken är det bemanning bara dagtid. Skötaren av rinken i Sandviken strävar i mån av möjlighet efter att ploga också rinken i Vöråstan på kvällen.

Under veckosluten är det bemanning endast på Sandvikens rink under dagskiftet, samtidigt strävar man i mån av möjlighet efter att ploga också isområdet i Vöråstan. Dessutom far en stor traktor runt för att ploga och isbelägga de övriga isområdena.