Du är här

Upplev Vasa

Idrottsklubbar

Idrottsklubbar ordnas på eftermiddagar i Vasas skolor. Klubbarna är riktade till barn och ungdomar i åk 1-9. Klubbverksamheten är avgiftsfri för deltagaren.
actionpowerlogouusi.jpg

 

lastenliike_tunnuskuva_teksti_rgb.png

 


Action-idrottsklubbar:

Action-idrottsklubbar är riktade till barn i åk 1-6. Klubbverksamheten börjar vecka 3 och avslutas vecka 18 (inte vecka 9). Klubbarna har ett mångsidigt årsgruppsbaserad program, där barnens fysisk-motoriska utvecklingsfaser har beaktats. Klubbprogrammet för barn i åk 1-2 innehåller lek, spel, trickbanor samt annan idrottslig verksamhet. I programmet för barn i åk 3-6 testas även olika grenar med anpassande metoder. Ladda ner programmet för åk 1-2 eller programmet för åk 3-6.

Barn i rörelse-klubbar:

Barn i rörelse -klubbar är riktade till barn och ungdomar i åk 3-9. Klubbverksamheten börjar vecka 4 och avslutas vecka 14 (inte vecka 9). Klubbarna har ett mångsidigt idrotts- och hobbybetonat program, där skolelevernas önskemål har beaktats vid genomförandet. Klubbverksamheten arrangeras av Vasa Settlementförening, VPS Juniorit och Vaasan 4H-yhdistys.

 

KLUBBKALENDER - VÅREN 2019:

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Tervajoki
Åk 1-2
kl. 12-13
Anmälan

Keskuskoulu
Åk 1-2
kl. 13-14
Anmälan

Nummi
Åk 3-4
kl. 14-15
Anmälan

Isolahti
Åk 2
kl. 14-15
Anmälan

Sundom (BIR)
Åk 3-4
kl. 13.15-14.15
Anmälan

Isolahti
Åk 1-2
kl. 14-15
Anmälan

Nummi
Åk 1-2
kl. 8-9
Anmälan

Länsimetsä
Åk 1-2
kl. 13-14
Anmälan

Onkilahti
Åk 1-2
kl. 12.15-13.15
Anmälan

Merikaarto
Åk 1-2
kl. 13-14
Anmälan

Keskuskoulu
Åk 3-6
kl. 13-14
Anmälan

Huutoniemi
Åk 3-4
kl. 14-15
Anmälan
Suvilahti (BIR)
Åk 3-6
kl. 14-15
Anmälan
Tervajoki (BIR)
Åk 3-6
kl. 13-14
Anmälan
Hietalahti
Åk 1-3
kl. 13-14
Anmälan

Haga (BIR)
Åk 3-4
kl. 13.15-14.15
Anmälan

Savilahti (BIR)
åk 7-9
kl. 14-15
Anmälan
Isolahti (BIR)
Åk 3-6
kl. 14-15
Anmälan
Länsimetsä
Åk 1
kl. 14-15
Anmälan
Onkilahti
Åk 1-2
kl. 13.15-14.15
Anmälan

Hietalahti
Åk 3-6
kl. 14-15
Anmälan

Merenkurkku (BIR)
Åk 7-9
kl. 14-15
Anmälan
   

Huutoniemi
Åk 1-2
kl. 14-15
Anmälan

Länsimetsä
Åk 3-5
kl. 14-15
Anmälan

Borgaregatan (BIR)
Åk 7-9
kl 14-15
Anmälan
     

Keskuskoulu
Åk 1-2
kl. 14.15-15.15
Anmälan

Huutoniemi
Åk 1-2
kl. 14.15-15.15
Anmälan

Variska (BIR)
Åk 7-9
kl. 15-16
Anmälan

       

BIR = Barn i rörelse -klubbar

 

Anmälan:

Anmälningen till idrottsklubbarna pågår. Anmälan sker enligt anvisningarna för anmälan nedan. Se också Suomisport´s anmälningsanvisningarna.

 1. Klicka på ”Anmälan” i kalendern ovan och du dirigeras till Suomisport-systemet.
 2. Om du är ny användare i Suomisport, ska du först registrera dig i systemet genom att uppge dina uppgifter och fortsätt sedan att slutföra anmälningen av barnet.
 3. Slutför anmälan enligt de anvisningar som systemet ger dig.

 

Klubbverksamhetens målsättningar:

 • Öka barnens och ungdomarnas fysiska aktivitet.
 • Ordna mångsidig verksamhet som stöder barnens uppväxt genom att utveckla den allmänna motoriken och de sociala färdigheterna, bl.a. att fungera i grupp.
 • Erbjuda barnet en trygg och trevlig idrottsupplevelse fylld av idrottsglädje och känsla av att lyckas.
 • Motivera barnet att bli intresserad av idrott och sänka tröskeln till motionerande på eget initiativ.

 

Verksamhetsprinciper:

 • Idrottsklubben är i första hand riktad till barn som är passiva, som rör på sig för ensidigt eller som letar efter lämpligt program på eftermiddagen.
 • Man deltar i första hand i klubben som ordnas på den egna skolan.
 • Klubben ordnas i skolans gymnastiksal, på skolgården eller i närheten av skolan.
 • Till klubben finns ett begränsat antal platser. Platserna fylls i anmälningsordning.
 • Deltagandet kan annulleras genom att kontaktpersonen meddelas (se kontaktuppgifter nedan).
 • Deltagarna är försäkrade i klubben (Vasa stads försäkringsinfo).

 

Ytterligare information: 
Tuomas Kukkonen
(tf idrottsplanerare 18.2-31.5.2019)
tfn 0400-983993
tuomas.kukkonen@vaasa.fi