Du är här

Upplev Vasa

Idrottsservice

Idrottsservice producerar mångsidig idrotts- och fritidsservice och beaktar särkilt erbjudande av idrottsmöjligheter för dem som blir utanför föreningsverksamheten samt skapar förutsättnigar för den verksamhet som idrottsförenigar andra aktörer, som ordnar idrotts- och fritidsverksamhetet, bedriver.

Idrottpolitiska programmet 2011-2020

 

Fokusområdena är:

  • Organisera idrott för specialgrupper för att svara mot behoven inom handikapp- och annan anpassad idrott.
  • Ordna hälsömotionsverksamhet för att aktivera invånare i arbetsför ålder.
  • Samarbete med idrottsföreningar, riksomfattande och regionala idrottakampanjer
  • Administrera idrottsutrymmes- och områdesreserveringarna.
  • Utveckla och marknadsföra verksamheten i simhallen samt organisera simundervisningen.
  • Beviljar understöd för idrottsarbetet. Instruktioner om ansökningen finns i serviceguiden.
  • Samlar in uppgifter om framgångsrika idrottare. Uppgifterna om idrottarna sänds till idrottsservicen på den här blanketten

 

Bekanta dig med vår verksamhet, se serviceguiden, ta kontakt och sen är det bara att sätta i gång.

 

Kontakt uppgifter