Du är här

Upplev Vasa

Idrottsskola åk 7-9

Idrottsskola för åk 7-9 under läsår 2017-2018

Onkilahden yhtenäiskoulu är värdskola

I Vasaregionens idrottsakademi är Onkilahden yhtenäiskoulu fr.o.m. hösten 2017 med i en riksomafattande försöksverksamhet och verkar som vårt områdes idrottsskola, där de riksomfattande kriterierna för idrottsskolor förverkligas. I skolan kommer det i fortsättningen att finnas en idrottsklass (20 elever) på varje årskurs.

Onkilahden yhtenäiskoulu har rollen som värdskola vilket innebär att ett träningstillfälle / en dubbeltimme gymnastik i veckan är öppet för sammanlagt 10 elever från andra svensk- och finskspråkiga skolor i området. Transporten sker på elevens eget ansvar liksom de självständiga studierna. Träningstillfällena hålls i gymnastiksalen vid Onkilahden yhtenäiskoulu, i närheten av skolan eller vid någon idrottsanläggning. Sannolikt är träningstillfällena schemalagda samtidigt som lektioner i den egna skolan.

Upplägget för idrottsskola åk 7 – 9 inom Vasaregionens idrottsakademi

En ung idrottares vardag Under ungdomsåren eller inriktningsskedet på idrottarstigen utvecklas idrottsintresset till passion, mångsidig fysisk färdighet utvecklas till starka grenfärdigheter, en hobby blir till systematisk träning och idrotsliga livsvanor skapar förutsättningar till att bli en sund idrottare.

Som utgångspunkt för all verksamhet är de etiska principerna om rent spel inom idrotten. Inom idrottsakademiprogrammet är målsättningen för idrottsskolan att främja den idrottande elevens utveckling till en målinriktad idrottare, utveckla färdigheterna och kunnandet inom olika delområden och dessutom stödja den unga till att kombinera idrott och skolgång, se bl.a. tidsplaneringen. De unga idrottarna behöver helt enkelt flera bra och utvecklande träningsdagar.

Innehållsrekommendationerna för idrottskolan och växa till idrottare -programmet

Akademiprogrammets innehållsrekommendationer grundar sig på den linjedragning som gjorts för inriktingsskedet på idrottsstigen och vetenskaplig sakkunskap.

Verksamheten förverkligas genom tre helheter:

- Månsidiga motoriska färdigheter och fysiska egenskaper

- Psykiska färdigheter och livs färdigheter

- Grenspecifika färdigheter

”Växa till idrottare” -programmet förverkligas av gymnastiklärarna under gymnastiklektionerna, föreningarnas grenträning i anslutning till skoldagen och i undervisningen inom hälsokunskap och hushållslära. Läs mera om innehållet: www.sport.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiat/ylakoulutoiminta

Träningens innehåll och mängd

För träningens och gymnastiklektionernas innehåll ansvarar gymnastiklärare vid Onkilahden yhtenäiskoulu Jussi Saari och Tarja Reini. Som assisterande tränare fungerar idrottsakademins verksamhetsledare Mikaela Ingberg. Undersvisningsspråket under dubbellektionen där också elever från de övriga skolorna deltar är både finska och svenska. Träningen av de motoriska färdigheterna och fysiska egenskaperna utgör grunden för verksamheten. Årsplanen hittar du också via adressen: www.sport.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiat/ylakoulutoiminta

Idrottsskolans gymnastiklektioner och föreningarnas grenspecifika träning utgör en helhet där träningens totalmängd i samband med skoldagen kommer att vara 6 h / vecka (enbart gymnastik) för åk 7 och 8-10 h / vecka för åk 8 och 9.

Detta förverkligas genom en förflyttning av bildkonst från åk 7 till åk 8 och ökar gymnastiklektionerna från 2 veckotimmar till 6 veckotimmar samt tar med innehållet i ”Växa till idrottare” -programmet i undervisningen

i hälsokunskap och hushållslära. Årsveckotimmarnas totala antal för idrottsklassen är: 32h / åk 7, 32h / åk 8 och 33h / åk 9.

Övrigt

Att gå på idrottsklassen eller delta i dess verksamhet begränsar inte möjligheter för fortsatta studier. Eleverna bör vara beredda att binda sig till verksamheten för tre år. De elever som går på idrottsklassen vid Onkilahden yhtenäiskoulu bör använda alla sina tillvalsämnen till gymnastik och träning.

Tilläggsuppgifter:
Jens Wallin, Vasaregionens Idrottsakademi
tfn. 050-5355499, jens.wallin@vsua.fi

www.vaasa.fi/idrottsskola ak 7-9

www.sport.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiat/ylakoulutoiminta

www.vsua.fi

 

 

 

I Vöyrinkaupungin koulu startar hösten 2017 en idrottsklass för åk 7 där Finlands Olympiska kommittés kriterier för idrottsskolor förverkligas. Verksamheten fortlöper under följande läsår för elever i åk 8 och 9. Innehållet består av gymnastiklektioner och övriga lektioner där rekommendationerna för ”Växa till idrottare” -programmet förverkligas. Utvecklandet av allmänna fysiska- och motoriska egenskaper samt en sund idrottslig livsstil betonas starkt. Som grund

 Upplägget för idrottsskola åk 7 – 9 inom Vasaregionens idrottsakademi

En ung idrottares vardag Under ungdomsåren eller inriktningsskedet på idrottarstigen utvecklas idrottsintresset till passion, mångsidig fysisk färdighet utvecklas till starka grenfärdigheter, en hobby blir till systematisk träning och idrotsliga livsvanor skapar förutsättningar till att bli en sund idrottare.

Som utgångspunkt för all verksamhet är de etiska principerna om rent spel inom idrotten. Inom idrottsakademiprogrammet är målsättningen för idrottsskolan att främja den idrottande elevens utveckling till en målinriktad idrottare, utveckla färdigheterna och kunnandet inom olika delområden och dessutom stödja den unga till att kombinera idrott och skolgång, se bl.a. tidsplaneringen. De unga idrottarna behöver helt enkelt flera bra och utvecklande träningsdagar.

Innehållsrekommendationerna för idrottskolan och växa till idrottare -programmet

Akademiprogrammets innehållsrekommendationer grundar sig på den linjedragning som gjorts för inriktingsskedet på idrottsstigen och vetenskaplig sakkunskap.

Verksamheten förverkligas genom tre helheter:

- Månsidiga motoriska färdigheter och fysiska egenskaper

- Psykiska färdigheter och livs färdigheter

- Grenspecifika färdigheter

”Växa till idrottare” -programmet förverkligas av gymnastiklärarna under gymnastiklektionerna, föreningarnas grenträning i anslutning till skoldagen och i undervisningen inom hälsokunskap och hushållslära. Läs mera om innehållet: www.sport.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiat/ylakoulutoiminta

Onkilahden yhtenäiskoulu är värdskola I Vasaregionens idrottsakademi är Onkilahden yhtenäiskoulu fr.o.m. hösten 2017 med i en riksomafattande försöksverksamhet och verkar som vårt områdes idrottsskola, där de riksomfattande kriterierna för idrottsskolor förverkligas. I skolan kommer det i fortsättningen att finnas en idrottsklass (20 elever) på varje årskurs.

Onkilahden yhtenäiskoulu har rollen som värdskola vilket innebär att ett träningstillfälle / en dubbeltimme gymnastik i veckan är öppet för sammanlagt 10 elever från andra svensk- och finskspråkiga skolor i området. Transporten sker på elevens eget ansvar liksom de självständiga studierna. Träningstillfällena hålls i gymnastiksalen vid Onkilahden yhtenäiskoulu, i närheten av skolan eller vid någon idrottsanläggning. Sannolikt är träningstillfällena schemalagda samtidigt som lektioner i den egna skolan.

Ansökan och urval Elever i åk 6 ansöker via en ansökninsblankett som finns på adressen www.vaasa.fi/sv/blanketter/idrottsskola. Ansökningstiden är 1.2 - 14.2.2018.

Till verksamheten vid idrottsskolan åk 7 - 9 söker både de elever som söker till idrottsklassen vid Onkilahden yhtenäiskoulu samt de elever som nästa läsår inleder skolgången vid andra högstadier och vill delta i ett träningstillfälle per vecka.

Eleven (vårdnadshavaren) får via e-post en kallelse till lämplighetstest som hålls 22.02.2018 kl. 8.00 – 12.30 i idrottshallen (Smedsbyvägen 14-16). På basen av lämplighetstestet väljs eleverna till idrottsklassen och dess verksamhet. Du hittar innehåll och exempel på det riksomfattande lämplighetstestet på adressen www.soveltuvuuskoe.fi

Grenspecifika tester görs ej, men som kompletterande egna test hålls snabbhets- och rytmiktest. Snabbhetstest (0-4p.): löpning 50m, rytmik (0-4 p.): rytmikserie.

Träningens innehåll och mängd

För träningens och gymnastiklektionernas innehåll ansvarar gymnastiklärare vid Onkilahden yhtenäiskoulu Jussi Saari och Tarja Reini. Som assisterande tränare fungerar idrottsakademins verksamhetsledare Mikaela Ingberg. Undersvisningsspråket under dubbellektionen där också elever från de övriga skolorna deltar är både finska och svenska. Träningen av de motoriska färdigheterna och fysiska egenskaperna utgör grunden för verksamheten. Årsplanen hittar du också via adressen: www.sport.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiat/ylakoulutoiminta

Idrottsskolans gymnastiklektioner och föreningarnas grenspecifika träning utgör en helhet där träningens totalmängd i samband med skoldagen kommer att vara 6 h / vecka (enbart gymnastik) för åk 7 och 8-10 h / vecka för åk 8 och 9.

Detta förverkligas genom en förflyttning av bildkonst från åk 7 till åk 8 och ökar gymnastiklektionerna från 2 veckotimmar till 6 veckotimmar samt tar med innehållet i ”Växa till idrottare” -programmet i undervisningen

i hälsokunskap och hushållslära. Årsveckotimmarnas totala antal för idrottsklassen är: 32h / åk 7, 32h / åk 8 och 33h / åk 9.

Övrigt

Att gå på idrottsklassen eller delta i dess verksamhet begränsar inte möjligheter för fortsatta studier. Eleverna bör vara beredda att binda sig till verksamheten för tre år. De elever som går på idrottsklassen vid Onkilahden yhtenäiskoulu bör använda alla sina tillvalsämnen till gymnastik och träning.

Tilläggsuppgifter Jens Wallin, Vasaregionens Idrottsakademi 050-5355499, jens.wallin@vsua.fi www.vaasa.fi/idrottsskola ak 7-9

www.sport.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiat/ylakoulutoiminta

www.vsua.fi

för antagning ligger ett nationellt lämplighetstest. Till idrottsklassen antas årligen 20 elever. Utgående från lämplighetstestet väljs även totalt 10 elever från Vasa regionens övriga skolor. Elever från övriga skolor ges möjligheten att delta på ett träningstillfälle i veckan. Dessa individuella lösningar görs genom särskild överenskommelse med elevens skola. Transporten sker på elevens eget ansvar liksom de självständiga studierna. Träningstillfällena hålls i gymnastiksalen vid Vöyrinkaupungin koulu, i närheten av skolan eller vid någon idrottsanläggning. Sannolikt är träningstillfällena schemalagda samtidigt som lektioner i den egna skolan.

Ansök och urval till verksamheten på läsåret 2017-2018:

Elever i åk 6 ansöker via en ansökninsblankett. Ansökningstiden är 30.1 - 09.02.2017. 

Till verksamheten vid idrottsskolan åk 7 - 9 söker både de elever som söker till idrottsklassen vid Vöyrinkaupungin koulu samt de elever som nästa läsår inleder skolgången vid andra högstadier och vill delta i ett träningstillfälle per vecka. Eleven (vårdnadshavaren) får via e-post en kallelse till lämplighetstest som hålls 22.02.2017 kl. 09.00 eller 12.00 i gymnastiksalen vid Vöyrinkaupungin koulu eller / och i idrottshallen (Smedsbyvägen 14-16). På basen av lämplighetstestet väljs eleverna till idrottsklassen och dess verksamhet.

Lämplighetstest

Grenspecifika tester görs ej, men som kompletterande egna test hålls snabbhets- och rytmiktest. Snabbhetstest (0-4p.): löpning 50m, rytmik (0-4 p.): rytmikserie. Du hittar innehåll och exempel på det riksomfattande lämplighetstestet på landsomfattande hemsidor.

En ung idrottares vardag

Under ungdomsåren eller inriktningsskedet på idrottarstigen utvecklas barnidrottens viktiga faktorer till elitskedets möjliga framgångsfaktorer; intresse blir passion, mångsidig fysisk färdighet utvecklas till starka grenfärdigheter, ett stort idrottsintresse blir till systematisk träning och idrotsliga livsvanor skapar förutsättningar till att bli en sund idrottare.

Som utgångspunkt för all verksamhet är de etiska principerna om rent spel inom idrotten. Inom idrottsakademiprogrammet är målsättningen för idrottsskolan att främja den idrottande elevens utveckling till en målinriktad idrottare, utveckla färdigheterna och kunnandet inom olika delområden och dessutom stödja den unga till att kombinera idrott och skolgång, se bl.a. tidsplaneringen. De unga idrottarna behöver helt enkelt flera bra och utvecklande träningsdagar.

Innehållsrekommendationerna för idrottskolan och växa till idrottare -programmet

Akademiprogrammets innehållsrekommendationer grundar sig på den linjedragning som gjorts för inriktingsskedet på idrottsstigen och vetenskaplig sakkunskap.

Verksamheten förverkligas genom tre helheter:

  • Månsidiga motoriska färdigheter och fysiska egenskaper
  • Psykiska färdigheter och livs färdigheter
  • Grenspecifika färdigheter

”Växa till idrottare” -programmet förverkligas av gymnastiklärarna under gymnastiklektionerna, föreningarnas grenträning i anslutning till skoldagen och i undervisningen inom hälsokunskap och hushållslära. Läs mera om innehållet på landsomfattande websidor.

Träningens innehåll och mängd

För träningens och gymnastiklektionernas innehåll ansvarar Vöyrinkaupungin koulus gymnastiklärare Jussi Saari, Tarja Reini och Mikko Voutilainen. Som assisterande tränare fungerar yrkestränaren Jens Wallin. Undersvisningsspråket under dubbellektionerna där också elever från de övriga skolorna deltar är både finska och svenska. Träningen av de motoriska färdigheterna och fysiska egenskaperna utgör grunden för verksamheten. Årsplanen hittar du också från adressen: www.sport.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiat/ylakoulutoiminta

Idrottsskolans gymnastiklektioner och föreningarnas grenspecifika träning utgör en helhet där träningens totalmängd i samband med skoldagen kommer att vara 6 h / vecka (enbart gymnastik) för åk 7 och 8-10 h / vecka för åk 8 och 9.

Detta förverkligas fr.o.m. hösten 2017 så att man gör en förflyttning av bildkonst från åk 7 till åk 8 och ökar gymnastiklektionerna från 2 veckotimmar till 6 veckotimmar samt tar med innehållet i ”Växa till idrottare” -programmet i undervisningen i hälsokunskap och hushållslära. Årsveckotimmarnas totala antal för idrottsklassen är: 32h / åk 7, 32h / åk 8 och 33h / åk 9.

Övrigt

Att gå på idrottsklassen eller delta i dess verksamhet begränsar inte möjligheter för fortsatta studier. Eleverna bör vara beredda att binda sig till verksamheten för tre år. De elever som går på idrottsklassen vid Vöyrinkaupungin koulu bör använda alla sina tillvalsämnen till gymnastik och träning.

 

Ytterligare information:

Jens Wallin
tfn. 050-5355499
e-mail. jens.wallin(a)vsua.fi
Landsomfattande websidor