Du är här

Om Vasa

Individuella sektionen till nämnden för fostran och undervisning

Nämnden för fostran och undervisning har en sektion som behandlar individärenden, som 1) för nämndens del beslutar om de ärenden där en part har yrkat på att ett av en tjänsteinnehavare fattat beslut som baserar sig på speciallagstiftning och gäller en individ förs till nämnden för behandling 2) beslutar för den finskspråkiga grundläggande utbildningens del om relegerande av en elev för en bestämd tid samt avhållande av en elev från skolgång under den tid brottsutredning pågår.

mötesdagar 2019:
Nämnden beslutade att sektionen för individärenden sammanträder vid behov.

sammanträden hålls:
på onsdagar kl. 15.30 vid Förvaltningen för grundläggande utbildning Rådhusgatan 29

mötesprotokoll finns framlagda:
Protokoll är sekretessbelagda och framläggs inte offentligt.

protokoll som tillhör denna sida:
Nämnden för fostran och undervisning 14.11.2018 79 sammanträdestider 2019

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter till den individuella sektionen av nämnden för fostran och undervisning
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Nämnden för fostran och undervisning
Finskspråkiga sektionen till Nämnden för fostran och undervisning
Svenskspråkiga sektionen till nämnden för fostran och undervisning