Förbigå menyn

Vasa stads invånartidning

I invånartidningen hittar du viktiga uppgifter om stadens utveckling och tjänster samt intressanta infallsvinklar då det gäller Vasa och Vasaidentiteten.

Den tvåspråkiga invånartidningen utkommer två gånger per år och den utdelas till alla hem i Vasa och till en del i närkommunerna. Tidningen fungerar som en viktig informationskanal från staden till invånarna.

Förutom om lagstadgade ärenden berättar tidningen om service och förändringar i den, om Vasas utveckling och om det som är på gång i staden.

Ge feedback här.