Förbigå menyn

Information och statistik

Inom Vasa stads statistik- och informationsproduktion koncentrerar vi oss på produktion av information och statistik enligt stadsstrategin och av analyser baserade på dessa.

Fakta om Vasa

Den 14:e största staden i Finland!

  • I slutet av förra året var vi 67 552 Vasabor.
  • År 2018 var vi 160 fler än föregående år.
  • 68 % av oss talar finska som modersmål, 23 % talar svenska och 9 % talar något annat språk.

Ivriga studerande

  • 75 procent av oss har åtminstone examen på andra stadiet.
  • Nästan var femte person som du möter på gatan är högskolestuderande.
  • Vasa är hem för fem högskolor.

Ett arbetsamt gäng

Vår sysselsättningsgrad är 70,2 % och vår arbetslöshetsgrad var bara 7,7 % förra månaden,

Vi har 36 217 arbetsplatser, så vår självförsörjningsgrad är fantastiska 125,5 %

Nybyggnad

  • Förra året byggde vi 418 nya hem, av vilka 110 var egnahemshus, 42 radhus och 266 höghus.

Den nyaste informationen om Vasa

Informationen som vi publicerar på våra webbsidor grundar sig på färsk information, och vi använder bara pålitliga källor, t.ex.  statistik från Statistikcentralen. Vasa stad har som mål att växa till en stad med 100 000 invånare. Våra viktigaste uppföljningsobjekt är därför befolkningsutveckling, sysselsättning, arbetslöshet och faktorer som i övrigt inverkar på näringslivet. Vi publicerar varje månad ny information på våra webbsidor.

Befolkning

Vårt strategiska mål är att växa till en stad med 100 000 invånare. Vi följer upp befolkningsutvecklingen på både månads- och årsnivå.

I förhandsrapporten om folkmängden som utkommer varje månad publiceras förhandsuppgifter om föregående månads befolkningsutveckling. Som jämförelseobjekt i rapporten används uppgifter från föregående år om Vasaregionens kommuner och de 21 största städerna i Finland. Vanligtvis hittar många studerande sommarjobb på annat håll och befolkningssiffran sjunker tillfälligt. Därför publiceras rapporten inte i juni och juli.

Preliminär befolkning 4-2019

 

Arbete

Sysselsättningen, arbetslösheten och arbetsplatserna har en stor inverkan på befolkningsutvecklingen i regionen. I vår stadsstrategi har vi ställt upp som mål att nå en sysselsättningsgrad på 75 %.  I våra arbetsrelaterade rapporter följer vi varje månad upp arbetslöshetsutvecklingen i Vasa och Vasaregionen, sysselsättningen och arbetsplatserna samt på årsnivå de största arbetsgivarna.

Arbetslöshetsrapport 4-2019

Vasas största arbetsgivare

Värt att veta

Vi sammanställer årligen de viktigaste sifforna och uppgifterna om Vasa stad i publikationen Värt att veta.

Vasa broschyr

Ta kontakt