Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Två människor skakar hand

Inspiration och verktyg för internationell rekrytering 29.04.2021

Var får vi framtidens arbetstagare? Vilka är stegen i den internationella rekryteringen? Vad bör arbetsgivaren ta i beaktande? Torsdagen den 29.04.2021 ordnande Talent Coastline Employment ett webinarium för arbetsgivare om internationell rekrytering. På den här sidan har vi samlat föreläsarnas material och feedbacken vi fått från deltagarna.

Adam Smale, professor vid enheten för ledarskap vid Vasa universitet, förde deltagarna in i den internationella rekryteringens värld med föreläsningen ”The World of International Recruitment – Cities and Regions as Hubs for Global Talent”. Det inspelade föredraget hittas här.

Chefen för integrations- och ungdomstjänster, Emine Ehrström, diskuterade arbetslivets kunskapsbehov inom Österbottens NTM-centrals verksamhetsområde baserat på en nyligen genomförd kartläggning. Materialet hittas här.

Heidi Popova, projektkoordinator för projektet Kokka kohti Suomea, berättade om den nyligen publicerade handboken ”Kansainvälisen rekrytoinnin opas” (nu på finska, kommer att publiceras på svenska). Handboken hittas här.

Lawrence och Chelsea från RAisoft talade om sina upplevelser av att arbeta som internationell arbetstagare i Finland. Företagets hemsida hittas här.

Anna Korsbäck och Marko Laukas från TE-tjänster berättade kort om EURES-nätverket och om vilka tjänster TE-byrån erbjuder för arbetstagare som ämnar rekrytera internationellt. Mer information om rekrytering från utlandet på TE-tjänsters hemsida.

Materialet och inspelningen från webinariet finns även samlat på OneDrive.

Vi vill också tacka alla som svarat på feedbackformuläret. Här är några av de kommentarer vi fått:

“Adam Smales föreläsning var riktigt bra och tankeväckande!” 

“Adams presentation och speciellt behovet av att förändra mindset. Men också guideboken som snart också utkommer på svenska. Den borde nog finnas på varje arbetsplats där en del av personalen är utländsk!”

“Bra och ledig, tre-språkig moderator, hon hade bra koll på helheten. Webinariet kunde ha varit längre med en paus i mitten så att det funnits tid för diskussioner och frågor.”

  • Talent Coastline Employment-projektet strävar efter att utveckla servicen som stöder tillträde till arbetsmarknaden och etableringstjänsterna för kvalificerad internationell arbetskraft.