Förbigå menyn
Två människor skakar hand

Webbinarium om internationell rekrytering

Var får vi framtidens arbetstagare? Vilka är stegen i den internationella rekryteringen? Torsdagen den 29.4.2021 ordnade TCE -projektet ett webbinarium för arbetsgivare om internationell rekrytering.

Adam Smale, professor vid enheten för ledarskap vid Vasa universitet, förde deltagarna in i den internationella rekryteringens värld med föreläsningen “The World of Global Recruitment – Cities and Regions as Hubs for Global Talent”.

Chefen för integrations- och ungdomstjänster, Emine Ehrström, diskuterade arbetslivets kunskapsbehov inom Österbottens NTM-centrals verksamhetsområde baserat på en nyligen genomförd kartläggning. Rapporten i sin helhet hittas här.

Heidi Popova, projektkoordinator för projektet Kokka kohti Suomea, berättade om den nyligen publicerade “Handbok för internationell rekrytering” . Handboken i elektronisk form hittas här.

Lawrence och Chelsea från Raisoft berättade om sina upplevelser av att arbeta som internationell arbetstagare i Finland.

Anna Korsbäck och Marko Laukas från TE-tjänster berättade kort om EURES-nätverket och om vilka tjänster TE-byrån erbjuder för arbetstagare som ämnar rekrytera internationellt. Mer information om rekrytering från utlandet på TE-tjänsters hemsida.

Vi vill också tacka alla som svarat på feedbackformuläret. Här är några av de kommentarer vi fått:

“Adam Smales föreläsning var riktigt bra och tankeväckande!” 

“Adams presentation och speciellt behovet av att förändra mindset. Men också guideboken som snart också utkommer på svenska. Den borde nog finnas på varje arbetsplats där en del av personalen är utländsk!”

“Bra och ledig, tre-språkig moderator, hon hade bra koll på helheten. Webinariet kunde ha varit längre med en paus i mitten så att det funnits tid för diskussioner och frågor.”