Förbigå menyn

Match & Catch för internationella talanger och företag

Talent Coastline, som koordineras av NMT-centralen, och TE-byrån tillsammans med TCE -projektet arrangerade 29.9.2021 ett virtuellt nätverksevent för att sammanföra arbetsgivare och internationell arbetskraft. Här hittar du innehåll till eventet producerat av vårt projekt.

Evenemanget erbjöd företag en möjlighet att få synlighet och presentera sin verksamhet och därmed nå ut till nya, potentiella arbetstagare. För internationella arbetstagare gav eventet en ypperlig möjlighet att bekanta sig med arbetsgivare i Österbotten och Mellersta-Österbotten. På förmiddagen kunde man bl.a. följa en paneldiskussion och på eftermiddagen informerades både företag och arbetsatagare om berörda teman . Det fanns även en möjlighet att nätverka via privata möten.

Evenemanget genomfördes på Tavata -platformen och hade sammanlagt 212 deltagare, drygt 100 möten genomfördes och man hörde ca 30 talare.

TCE -projektet bidrog med följande videor:

Vasa stad, Hagar Elbarbary & Tareque Mahmud

Hidden Jobs

Labour Shortage and Language Perception

Five Tips for Employers

Språkcenter Linginno, Vasa universitet

Hänger det på språket? Utmana din attityd, testa dina kunskaper

Yrkesakademin i Österbotten; videon har finsk text

Introduktion till utbildningspaketet “I en internationell arbetsgemenskap”

 

Baserat på feedback från deltagande företag, finns det ett klart informationsbehov gällande internationella rekryteringar. De internationella talangerna uppskattade mest presentationen av näringslivet i våra regioner samt paneldiskussionen som på ett mångsidigt sätt behandlade ämnet.

Konceptet fick många tack och man önskar en fortsättning, förhoppningsvis redan nästa gång som ett fysiskt evenemang.