Förbigå menyn

Vaasa Welcome Office Newsletter

Vaasa Welcome Office Newsletter är ett försök att på engelska förmedla intressanta nyheter och information om kommande evenemang, åt personer som av olika orsaker flyttat från utlandet till Vasa.

Genom denna engelskspråkiga postningslista försöker vi nå så många nyinflyttade personer i vår region som möjligt. Vi förmedlar information såväl från Vasa stad som från övriga aktörer gällande evenemang, kurser och övriga intressanta saker som hjälper att forma en meningsfull  vardag.

Om du alltså har en arbetskamrat eller vän som du vet att önskar information på engelska, be hen anmäla sig till Vaasa Welcome Office Newsletter !

Nyhetsutskick via postningslistan sker alltid då viktig information finns att dela och då intressanta evenemang är på kommande.