Förbigå menyn
Nuoret

Försök med deltagande budgetering

I fjol fick vi en körsbärspark – vilken liten dröm i din omgivning skulle behöva förverkligas?
Vasa stad har reserverat 5000 € för förverkligande av invånarnas idéer via ett försök med deltagande budgetering. Syftet med försöket är att inkludera stadsborna i utvecklandet av den egna omgivningen, att lyfta fram vad offentliga medel kan användas till.

En födelsedagspresent till Vasaborna

Försöket ordnas smidigt, för ansökningar kan skickas in fram till 29.9 och de vinnande projekten offentliggörs på Vasas födelsedag 2.10. Avsikten är att anslagen ska användas under hösten.

En ansökan kan skickas in av en privatperson, ett kompisgäng, invånare på samma gata eller föreningar. Idéerna skickas in med en webblankett, där man ska berätta om idén och var den ska förverkligas samt i stora drag framställa kostnaderna för förverkligandet.  Därtill får den sökande svara på frågan hur förslaget skulle förbättra Vasabornas liv eller göra dem lyckliga. Förslagets kostnadskalkyl kan vara allt mellan 1 och 5000 €.

De inkomna förslagen behandlas i en kommitté, som väljer ett eller flera av dem för genomförande. Vinnarna offentliggörs på Vasas födelsedag 2.10, och förverkligandet av idén följs på Vasa stads kanaler i sociala medier.

Tips kring idén:

  • Uppskatta kostnaderna för t.ex. materialanskaffningar, hyra för anordningar.
  • Behöver någon del av genomförandet talkoarbete eller kan stadsborna delta i genomförandet eller ska arbetet köpas av yrkesmänniskor.
  • Det går att samarbeta med stadens sektorer, varvid kostnaderna för utrustningen går via enheterna, och även handledning och rimliga personalarbetstimmar för genomförandet fås av staden utan kostnader.

Lisätietoja: