Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
tröstande hand

Social- och hälsovårdsnämndens föreningsunderstöd

Vi beviljar understöd en gång per år till lokala föreningar inom social- och hälsovårdssektorn samt till pensionärsföreningar. Målet med understöden är att på ett mångsidigt sätt stöda t.ex. upprätthållande och utvecklande av frivilligverksamhet.

Föreningsunderstöd beviljas för upprätthållande och utvecklande av frivilligverksamhet, tillhandahållande av kamratstöd samt för ökande av delaktighet.

Målgrupper:
a. barn, unga, vuxna och familjer som behöver stöd
b. seniorer
c. personer med funktionsnedsättningar
d. olika patientgrupper
e. pensionärsföreningar

Mer information ger om punkterna a-d: projektarbetare Jouni Niskanen, tfn 040 186 1433

Mer information ger om punkt e: koordinator för frivilligarbete Senni Korhonen tfn 040 197 8216

Ansökningstiden går ut 27.3.2020 kl. 16.

Inlämning av ansökningar

Ansökningar görs med Vasa stads ansökningsblankett. Ansökningsblakett samt bilagor skickas per e-post: registraturen@vasa.fi. Vid behov fås anvisningar hos centralregistraturen tfn 06 325 1066.

Skriftliga ansökningsblanketter fås vid Medborgarinfon på adressen Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa och Lillkyro samserviceenhet på adressen Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro.

Skriftliga ansökningsblanketter skickas till stadens centralregistratur , PB 3, 65101 Vasa (Rådhusgatan 33, första våningen) eller till Lillkyro samserviceenhet, Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt