Förbigå menyn

Aspnäs sportområde (ak1118)

Föremålet för detaljplaneringen är ett skogs- och åkerområde i Aspnäs som avgränsas av Mellanvägen, Roparnäsvägen, Kapellbacksvägen och Radiovägen och genomkorsas av Grundfjärdsbäckens kanal i nord-sydlig riktning.

Avsikten är att utveckla området som ett mångsidigt sport- och rekreationsområde i enlighet med generalplanen och friluftsområdesplanen för Långfjärdens–Gamla Vasa kanals dal. Målet är en lagakraftvunnen detaljplan år 2022.

 

 

  1. Aktuell 4.5.2021

  2. Utkast 25.5-8.6.2021

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Beredare