Förbigå menyn

Bank vid Borgarparken (ak1089)

Ny granskning av ett utfyllnadsområde i södra
delen av Vasklot för småbåtshamnverksamhet av
privat karaktär.

  1. Aktuell

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft