Förbigå menyn

Brändö sunds område (ak1081)

Stadsfullmäktige godkände förslaget till detaljplaneändring 23.4.2018. Förvaltningsdomstolen har förkastat besvären över detaljplanen och beslutet har överklagats till högsta förvaltningsdomstolen.

  1. Aktuell 26.11.2013

  2. Utkast 10.3.-15.4.2015

  3. Förslag 17.1.-17.2.2017

  4. Laga kraft

Tilläggsinformation