Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Bruksgården (ak1109)

Detaljplaneändringen gäller serviceobjekten Bruksgården och Fyren samt tomten för Palosaaren Työväentalo i Brändö. Målet är att undersöka möjligheterna att utveckla området och skapa förutsättningar för tillbyggnad. I detaljplanearbetet undersöks även möjligheten att ersätta en del av byggnadsbeståndet med nybyggnader.

Målet är ett detaljplaneutkast år 2021.

  1. Aktuell

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Beredare