Förbigå menyn

Handelsesplanaden 29 (ak1083)

Målet för detaljplaneändringen är att utveckla en stadsbildsmässigt och funktionellt högklassig lösning med kompletterande byggande på tomten. Målet är en lagakraftvunnen detaljplan under år 2022.

  1. Aktuell 22.2.2018

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Tilläggsinformation