Förbigå menyn

Korsholmsesplanadens tryckerihörn (ak1098)

Med detaljplaneändringen revideras den i den gällande detaljplanen fastslagna markanvändningen i hörnet av Korsholmsesplanaden och Klemetsögatan. Med detaljplaneändringen undersöks förutsättningarna för rivning av Frams gamla tryckerihus och möjligheterna att använda nybyggandet för boende. Detaljplanen uppdateras i enlighet med delgeneralplanen för centrum, vilket stöder utökningen av boendet i centrum. Utgångspunkten är att utveckla trivseln och funktionaliteten på gårdsområdena på de tomter som ändringen berör. Målet är en lagakraftvunnen detaljplan under år 2021.

Planprocess

  1. Aktuell 1.3.2020

  2. Godkänd

  3. Laga kraft

Beredare