Förbigå menyn

Lågvattenreservoarer (ak1116)

En detaljplaneändring för Vasa Vattens behov med vilken det anvisas platser för två lågvattenreservoarer under jord. Den ena av reservoarerna planeras i korsningen av Servicegatan och Banvallsgatan i Runsor och den andra i närheten av Gerby Strandvägen i Storviken–Gerby.

En reservoar består av två stycken 20 meter långa rör med en diameter på cirka tre meter, vilka installeras bredvid varandra. Enligt preliminära uppgifter kommer det inte att placeras byggnader eller anordningar ovan jord.

Planändringen inleds under 2021.

  1. Aktuell

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Beredare