Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Långtradaregatan i Långskogen (ak1115)

Detaljplaneändringen gäller industrikvarteren kring Långtradaregatan norr om det område i Långskogen som anvisats för kemisk industri.

Avsikten är att utöver industri- och lagerbyggnader på området också anvisa samhällstekniska funktioner som betjänar området i större utsträckning, såsom en produktionsanläggning för fjärrvärme och en kraftlinje som kommer att dras genom området.

På området görs utredningar och planläggningen inleds när de blir färdiga.

 

  1. Aktuell

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Beredare