Förbigå menyn

Långtradaregatan i Långskogen (ak1115)

Detaljplaneändringen gäller områdena kring Långtradaregatan norr om det område i Långskogen som anvisats för kemisk industri. Området som ska detaljplaneras omfattar cirka 43 hektar.

Avsikten är att utöver industri- och lagerbyggnader på området också anvisa samhällstekniska funktioner som betjänar området i större utsträckning, såsom ett specialområde för dumpning av jordmaterial, produktionsanläggning för fjärrvärme och en kraftlinje som kommer att dras genom området.

Målet är en lagakraftvunnen detaljplan i början av 2022.

 

  1. Aktuell 16.6.2021

  2. Förslag

  3. Godkänd

  4. Laga kraft

Beredare