Förbigå menyn
Pilvilammen vesilaitos

Molnträskets vattenverk (ak1111)

Planeringsområde

Detaljplanen gäller området för Molnträskets vattenverk öster om Korsnäståget. I detaljplanens planeringsområde ingår även helheten som består av två bostadsbyggnader och fem ekonomibyggnader bredvid vattenverket. Området som ska detaljplaneras omfattar cirka 3,5 hektar.

Mål för planeringen

Målet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av vattenverket. Vattenverket kräver ett mera omfattande underhåll, och det behövs ett reservverk för rening av bruksvatten. Verket används som reservverk som säkerställer tillgången till vatten även efter att det nuvarande vattenverket iståndsatts. Detaljplanen möjliggör även övrig utveckling av området och att en del av Vasa Vattens funktioner eventuellt flyttas till området. Med detaljplanen förbereds dessutom inför en eventuellt betydlig ökning av vattenbehovet till exempel på grund av industri.

För bostadsbyggnaderna på området ska tomter, infarter och byggrätter fastställas. Att området ligger inom ett grundvattenområde bredvid ett vattenverk begränsar dess användningsmöjligheter. Begränsningarna till följd av läget undersöks i detaljplanen.

Målet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av vattenverket. Vattenverket kräver ett mera omfattande underhåll, och det behövs ett reservverk för rening av bruksvatten. Verket används som reservverk som säkerställer tillgången till vatten även efter att det nuvarande vattenverket iståndsatts. Detaljplanen möjliggör även övrig utveckling av området och att en del av Vasa Vattens funktioner eventuellt flyttas till området. Med detaljplanen förbereds dessutom inför en eventuellt betydlig ökning av vattenbehovet till exempel på grund av industri.

För bostadsbyggnaderna på området ska tomter, infarter och byggrätter fastställas. Att området ligger inom ett grundvattenområde bredvid ett vattenverk begränsar dess användningsmöjligheter. Begränsningarna till följd av läget undersöks i detaljplanen.

 1. Gällande plan

  Detaljplanen vinner laga kraft med en kungörelse när besvärstiden gått ut eller möjliga besvär har behandlats.

 2. Godkännande

  Stadsfullmäktige godkänner planen.

 3. Förslag

  Planförslaget läggs fram offentligt. Utlåtande om planen begärs av olika myndigheter och intressenter kan lämna in anmärkningar.

 4. Utkast

  Planutkastet läggs fram. Utlåtande och åsikter begärs om planen.

 5. Inledning

  Programmet för deltagande och bedömning är framlagt och åsikter kan lämnas in till planläggningens e-post planlaggningen@vasa.fi under tiden 28.10-12.11.2020.

  Plan för deltagande och bedömning för Molnträskets vattenverks detaljplan (ak1111)

Tilläggsinformation

Beredare