Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Området Hemstrand och Gustavsro (ak1101)

De föråldrade detaljplanerna för områdena uppdateras så att de blir klarare. Samtidigt bedöms kulturmiljövärdena och undersöks var kompletterande byggande är möjligt.När de utredningar som stöder detaljplaneringen är klara, inleds den egentliga detaljplaneändringen hösten 2020.

  1. Aktuell 1.3.2020

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Tilläggsinformation