Förbigå menyn

Området Hemstrand och Gustavsro (ak1101)

De föråldrade detaljplanerna för områdena uppdateras så att de blir klarare. Samtidigt bedöms kulturmiljövärdena och undersöks var kompletterande byggande är möjligt.När de utredningar som stöder detaljplaneringen är klara, inleds den egentliga detaljplaneändringen våren 2022.

  1. Aktuell 1.3.2020

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Tilläggsinformation