Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Södra Klemetsö I och Korsholmsesplanadens bro (ak1096)

Med detaljplaneändringsarbetet preciseras brons läge utgående från trafikutredningarna och plane- ringstävlingen år 2018. Avsikten är att skapa en ny trafikförbindelse över järnvägen från stadskärnan till Södra Klemetsö och Sjukhemsgatan.

Samtidigt inleds förnyandet av området Södra Klemetsö med målet att planera ett högklassigt, urbant och mång- sidigt område som fortsättning på centrum. I första skedet av förnyelsen planeras de kvarters- och rekrea- tionsområden som är belägna närmast bron. Målet är ett detaljplaneutkast år 2020.

Samtidigt inleds förnyandet av området Södra Klemetsö med målet att planera ett högklassigt, urbant och mång- sidigt område som fortsättning på centrum. I första skedet av förnyelsen planeras de kvarters- och rekrea- tionsområden som är belägna närmast bron. Målet är ett detaljplaneutkast år 2020.

Aktuell fr.o.m.

Utkast

Förslag

Godkännande

Laga kraft

Kontaktuppgifter

Tilläggsinformation