Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Sundom centrum (ak1050)

Planens målsättning är att skapa förutsättningar för mer byggande, utveckling av Sundoms servicestruktur samt stöda bevarandet av den kulturhistoriska och landskapsmässigt värdefulla byamiljön.

Detaljplaneringen gäller omgivningen kring skolcentrum, hembygdsmuseet, prästgården samt seniorboendet Hemgården och Kårkullas serviceboende

Målsättningen är en lagakraftvunnen detaljplan under året 2021.

Planläggningen jobbar på distans p.g.a. coronapandemin, inte heller möte för allmänheten kan ordnas. Du kan ta kontakt per telefon eller e-post om du vill diskutera saken med beredaren.

  1. Aktuell 27.11.2018

  2. PDB 12-28.6.2019

  3. Utkast 20.11-17.12.2020

  4. Förslag

  5. Godkänd

  6. Laga kraft

Tilläggsinformation