Förbigå menyn

Elbacken 4 (ak1097)

Med detaljplaneändringen undersöks förutsättningarna för bevarande och rivning av det gamla centralkontoret, som också kallas SO-byggnaden, på tomten samt möjligheterna till nybyggande på tomten. Utgångspunkt för detaljplaneändringen är utveckling av tomtens och den på tomten belägna byggnadens användbarhet i en situation där centralkontoret delvis står tomt. Centralt i planeringen är att beakta områdets läge i den nationellt värdefulla industrimiljön och dess skogsaktiga karaktär.

  1. Aktuell 27.11.2018

  2. PDB 7-20.6.2019

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Tilläggsinformation