Förbigå menyn

Gerbybrinken (ak0972)

Gerbybrinken är att kompletteringsbyggnadspro-
jekt som syftar till att finna en högklassig bostads-,
service-, rekreations- och grönområdeslösning som
stöder sig på servicen i Gerby centrum och komplet-
terar den. Enligt planerna ska det skapas hem för ca
300 nya invånare på området.

Bilagor

Tilläggsinformation

  • 06 325 1160