Förbigå menyn

Metviksparken (ak0970)

Detaljplanen kommer att ersätta de sammanlagt 11 tids- och innehållsmässigt olika planer som finns på området. Med en enhetlig detaljplan underlättas utvecklingen av området. I kvarter 57 skapar planen förutsättningar för utveckling och tilläggsbyggande. Planen möjliggör att kvarterets radhus ersätts med höghus och nybyggnation. I Metvikens norra del har i planen utfyllnadsområden anvisats för eventuella muddringsmassor som kan uppstå i samband med muddringar och för en förstoring av parkområdena. Därtill har i planen en lättrafikled anvisats runt hela Metviken. Målsättningen med den är att förbättra rekreationsmöjligheterna på området samt att förbättra nätverket av lättrafikleder i Vasa.

 1. Lagakraftvunnen plan

  Detaljplanen vinner laga kraft med en kungörelse när besvärstiden gått ut eller möjliga besvärer har behandlats.

 2. Godkännande

  Stadsfullmäktige godkänner planen.

 3. Ny framläggning av planförslaget

  Ny förslag till detaljplanändringen är framlagt på hösten 2019.

  Dokument
  Planbeskrivning, förslagskede
  Plankarta, förslagskede

 4. Förslag

  Förslaget till detaljplanändringen var framlagt 21.11.–21.12.2014

 5. Utkast

  Utkastena till detaljplaneändringen var framlagt 6.12.2012 – 4.1.2013 och 7.5 – 23.5.2014.

 6. Aktuell

  Program för deltagande och bedömning var framlagt 10.12.2009 – 5.1.2010