Förbigå menyn

Delgeneralplan för Märkenkall

Utarbetandet av en delgeneralplan för Märkenkall vindkraftspark startade år 2014 i samarbete med Korsholms kommun.

Skeden

  1. Aktuell

    16.4.2015

  2. utkast

    2.6.-2.7.2015

  3. Förslag

    12.1-12.2.2016