Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Aktuella delgeneralplaner

  • Delgeneralplanen berör Vasklotområdet. Planens areal är ca 5 km2, varav ca 2,5 km2 är vatten. Målet för planeringen är bl.a. att utnyttja Vasklots möjligheter och potential som en del av Vasa och Vasaregionen, att skapa förutsättningar för att hamnen och logistiken ska kunna utvecklas samt att sammanjämka olika intressen och användningsändamål på området.

  • Lillkyro invid Kyro älv var bebodd odlingsregion redan under järnåldern. År 2013 anslöts Lillkyro till Vasa stad som en del av den. Den förra delgeneralplanen för Lillkyro kyrknejd är från år 1999. I och med dessa förändrade förhållanden finns ett klart behov av en uppdatering av generalplanesituationen.

  • Delgeneralplan för Märkenkall

    Utarbetandet av en delgeneralplan för Märkenkall vindkraftspark startade år 2014 i samarbete med Korsholms kommun.