Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Planering av grönområden och offentliga platser

Grönområdesstrukturen 

Vasa stads grönområdesstruktur granskas och uppdateras i anslutning till utarbetandet av de delgeneralplaner som är under beredning. Därtill kompletteras grönområdesstrukturen med de uppgifter om vattenområden som har samlats in i anslutning till utarbetandet av Vasas dagvattenprogram under åren 2016–2018. Strävan med grönområdesstrukturen är att trygga såväl invånarnas rekreationsbehov som naturens och landskapsstrukturens livskraft, mångsidighet och särdrag i Vasa.

Grönområdesplanering i anslutning till detaljplanering

För detaljplaneringen utarbetas preliminära planer och skötselklassificeringar för grönområdena. Särskild uppmärksamhet fästs vid förverkligandet av grönområdesstrukturen, utvecklingen av vattenmotiv som renar och fördröjer dagvattnet samt placeringen av överskottsmassor från byggande på området. År 2020 utarbetas preliminära planer för områdena Västerängen, Korsnäståget, Gerbybrinken, banken vid Borgarparken samt Smulterö.

Övrig planering av grönområden och allmänna områden

För stadens grönområden och andra allmänna områden utarbetas översiktsplaner som underlag för genomförandeplaneringen. Med planerna eftersträvas en trivsam, trygg och hållbar omgivning för alla. Planerna för grönområden och allmänna områden utarbetas i samarbete med Kommuntekniken. Under år 2020 utarbetas bl.a. en översiktsplan för Vasklotskogen och en del brandgator.

 

  • Planeringsområdet är en del av det område där Skogsbergets motionsbana ligger och där även fyllnadsbacken väster om motionsbanan ingår. Området gränsar i öster till bostadsområdena Forskärr och Västerängen. Planeringsområdet täcker området kring Skogsbergets motionsbana som redan nu är i aktiv användning. På det här skogiga området är det numera möjligt att åka skidor och jogga. I närheten av den nuvarande parkeringsplatsen finns några motionsredskap, och i omgivningen finns ett nätverk av skogsstigar som sträcker sig över ett större område och som friluftsmänniskor och terrängcyklister använder. Det finns också en lekpark på området.

  • Planen gäller det rekreationsområde som finns mitt i stadsdelen Gerby. Till Gerbybergets nuvarande funktioner hör en motionsbana med motionsredskap och ett vindskydd, en hundpark, ett snöskoterspår samt en frisbeegolfbana. Området används inofficiellt också för bl.a. terrängcykling, downhill-cykling, joggning, backlöpning och pulkaåkning. I området finns det förutom den största backen, Gerbybacken, två mindre fyllnadsbackar, av vilka den ena används som pulkabacke och den andra har beskogats fritt.