Förbigå menyn
Liiketoiminta

Stadens strategi

Inom Vasa stads strategiarbete skapar vi i samarbete med beslutsfattarna och olika förvaltningar enhetliga riktlinjer med tanke på stadsbornas välbefinnande. I strategin definierar vi olika metoder för genomförande av servicen.

Vasa stads strategi ”Nordens energihuvudstad – flöde för ett gott liv” för åren 2018–2021 har godkänts i stadsfullmäktige 13.11.2017.

Stadsfullmäktige uppdaterade strategin under hösten 2019 och godkände den uppdaterade strategin 9.12.2019. Fullmäktige följer regelbundet även upp förverkligandet av strategin.

Stadens vision bygger på fem lokala styrkor, vilka är energi, snabbt agerande, historia, välfärd och internationalism. Utgående från de här styrkorna har staden gett en mängd kundvärdeslöften i sin strategi. Dessa värdelöften styr tillsammans med visionen och strategisatserna även förvaltningarnas strategiarbete och verksamhet. Strategiarbetet är ju i grunden fortlöpande planering, uppdatering, koordinering och prognostisering av framtiden ur en strategisk synvinkel för stadsbornas bästa.

Vasa stads strategi 2020-2021

Här hittar du Vasa stads uppdaterade strategi för åren 2020-2021.

Vasa – Nordens energihuvudstad

Strategiträd

Med hjälp av denna bild kan du granska stadens olika program som för sin del grundar sig på den gällande stadsstrategin.

Strategiträd

Ta kontakt