Förbigå menyn

Uppföljning av strategin

Hur strategin har förverkligats uppföljs med hjälp av de nedan listade mätarna samt de strategiska åtgärderna:

Välmående och kompetenta Vasa

 • Lyckokänsla (medelvärde)
 • Gini-koefficienten
 • Gatutryggetsindex
 • Antal studerande
 • Ungdomsarbetslöshet
 • Barn med svag fysisk funktionsförmåga (Move!-mätningen)

Attraktiva Vasa

 • Folkmängden
 • Flyttrörelsen inom landet
 • Antalet arbetsplatser
 • Företagens antal verksamhetsställen
 • Antal lediga arbetsplatser
 • Sysselsättningsrapportens mätare
 • Kommunalskatteintäkter
 • Kommunbarometern
 • FoU-utgifterna
 • Imageundersökning

Klimatneutrala Vasa

Möjliggörare

 • Ekonomiskt över-/underskott
 • Skatteprocenten jfr nationella medelvärdet
 • Soliditetsprocent
 • Lånebeståndet staden + koncernen(€, €/invånare)
 • Årsverken
 • Sjukfrånvaro
 • Personalomsättningen
 • Undersökning av arbetsgivarbilden (1 gång /fullmäktigeperiod)
 • Resultaten av arbetshälsoenkäten

Ta kontakt