Förbigå menyn

Södra Klemetsö

Målet för utvecklingen är en högklassig, urban och mångsidig stadsdel, med vilken boendezonen i centrumet utvidgas till andra sidan av järnvägen och förenas med det nuvarande industri- och lagerområdet i Södra Klemetsö. Avsikten är också att utveckla trafikförbindelserna i området, exempelvis genom att möjliggöra en rutt över järnvägen från Korsholmsesplanaden till Södra Klemetsö och Sjukhemsgatan. För området anvisas i delgeneralplanen för centrum olika användningsändamål alltefter hur nära stadskärnan respektive delområde ligger. De övriga behoven av att bygga ut centrumet påverkar prövningen av användningsändamålen i detaljplanen.

Detaljplaneringen av området kan inledas när avtalet om inledande av planläggning har godkänts av stadsfullmäktige.

Beredare