Förbigå menyn

Information och statistik

Inom Vasa stads statistik- och informationsproduktion koncentrerar vi oss på produktion av information och statistik enligt stadsstrategin och av analyser baserade på dessa.

Fakta om Vasa

Den 14:e största staden i Finland!

  • I slutet av förra året var vi 67 636 Vasabor (31.12.2019).
  • År 2019 var vi 84 fler än föregående år.
  • 68 % av oss talar finska som modersmål, 23 % talar svenska och 9 % talar något annat språk .

Ivriga studerande

  • 75 % av oss har åtminstone examen på andra stadiet.
  • Nästan var femte person som du möter på gatan är högskolestuderande.
  • Vasa är hem för fem högskolor.

Ett arbetsamt gäng

Vår sysselsättningsgrad var år 2018 71,8 %, vilket bland Finlands största städer placerar oss på 6:e plats.,

Vi hade år 2017 totalt 36 635 arbetsplatser, så vår självförsörjningsgrad är fantastiska 124,6 %

Nybyggnad

  • Förra året byggde vi 418 nya hem, av vilka 110 var egnahemshus, 42 radhus och 266 höghus.

Den nyaste informationen om Vasa

Informationen som vi publicerar på våra webbsidor grundar sig på färsk information, och vi använder bara pålitliga källor, t.ex.  statistik från Statistikcentralen. Våra viktigaste uppföljningsobjekt är därför befolkningsutveckling, sysselsättning, arbetslöshet och faktorer som i övrigt inverkar på näringslivet.

Kommunernas nyckeltal (på finska)

Befolkning

Vi följer upp befolkningsutvecklingen på både månads- och årsnivå.

I förhandsrapporten om folkmängden som utkommer varje månad publiceras förhandsuppgifter om föregående månads befolkningsutveckling. Som jämförelseobjekt i rapporten används uppgifter från föregående år om Vasaregionens kommuner och de 21 största städerna i Finland. Vanligtvis hittar många studerande sommarjobb på annat håll och befolkningssiffran sjunker tillfälligt. Därför publiceras rapporten inte i juni och juli.

Preliminär befolkning 10-2019

Befolkningsrapporten är däremot en översikt av föregående års befolkningsuppgifter. I rapporten jämförs Vasas befolkningsutveckling bland de 25 största städerna i Finland, redogörs om befolkningens ålder, modersmål samt nationaliteter. I slutet av rapporten finns också en kort sammanfattning om befolkningsutvecklingen i Vasas stadsdelar.

Befolkning 2000-2018

 

Arbete

Sysselsättningen, arbetslösheten och arbetsplatserna har en stor inverkan på befolkningsutvecklingen i regionen. I vår stadsstrategi har vi ställt upp som mål att nå en sysselsättningsgrad på 75 %.  I våra arbetsrelaterade rapporter följer vi varje månad upp arbetslöshetsutvecklingen i Vasa och Vasaregionen, sysselsättningen och arbetsplatserna samt på årsnivå de största arbetsgivarna.

Arbetslöshetsrapport 10-2019

Vasas största arbetsgivare

Boende

Boendet är förmånligare i Vasa än i många andra stora städer, eftersom bostadspriserna är lägre här. I Vasa är kvadratmeterspris för en rad- och flervåningshusbostad lägre än i jämförelsestäder. Det blir mer pengar kvar i handen här, om kvadratmeterspriset jämförs  med inkomsterna.

Bostadspriser och affärer

Av de bostäder som byggs i Vasa är största delen våningshus. Av de bostäder som byggts under de senaste 30 åren är cirka 60 % våningshus. Alla bostadsformers årsproduktion har under samma tidsperiod varit mer än 420 bostäder per år, då antalet våningshus har varit cirka 260 per år. Totalt har under de senaste 30 åren färdigställts cirka 13 200 bostäder.

 

Värt att veta

Vi sammanställer årligen de viktigaste sifforna och uppgifterna om Vasa stad i publikationen Värt att veta.

Värt att veta 2019

Vasa broschyr

Virtuell rundtur Vasa

Ta kontakt