Förbigå menyn

Affärsverket Vasa regionala företagshälsovårds direktion

Direktionen lyder under social- och hälsovårdsnämnden.

Ordförande: Aleksi Koivisto
Vice ordförande: May-Gret Axell
Föredragare: Teemu Paavola
Stadsstyrelsens representant: 1.6.2019 -31.5.2021 Jorma Kivimäki
I reserv: Arja Miettinen
Protokollförare: Tarja Suomela
Stadsstyrelsens verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.6. 2021

Mötesdagar 2019

5.2., 9.4., 11.6., 22.10.

 • december
  10.12.
 • Ett sammanträde hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av organets ledamöter gör en framställning om detta till ordföranden.
 • Mötesprotokollen finns framlagda efter justeringen på stadens webbplats.

Läs mera om Affärsverket Vasa regionala företagshälsovårds direktion

 • Affärsverket Vasa regionala företagshälsovårds direktion lyder under Social- och hälsovårdsnämnden, i resultatområdet för social- och hälsosektorn.
  Affärsverket leds av utvecklingsdirektören för social- och hälsosektorn, som fungerar som affärsverkets verkställande direktör

Direktionens sammansätning

 • Direktionen för affärsverket Vasa regionala företagshälsovård är underställt social- och hälsonämnden. Direktionen har sju (7) ledamöter och lika många personliga ersättare som stadsstyrelsen väljer för sin mandattid.
  Stadsstyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande för direktionen, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
  I direktionen ska därtill finnas representanter för Vasa sjukvårdsdistrikt och andra samarbetsparter på det sätt som separat bestäms om detta i samarbetsavtal som ingås med dessa.

Enligt samarbetsavtalet

 • Laihelas kommun,
 • Korsholms kommun och
 • Vasa sjukvårds distrikt.

Var och en nämner en (1) ledamot och en (1) ersättare.

Ledamöter enligt samarbetsavtalet

 • Vasas ledamöter
 • Laihelas ledamot: Timo Kamila och ersättare Erkki Aro
 • Korsholms ledamot: Birgitta Söderback och ersättare Emma Lill-Their
 • Vasa sjukvårds distrikt: Ann-Charlott Gröndahl och ersättare Kosti Hyvärinen

Direktionens uppgifter

 • beslutar om skötseln av i folkhälsolagen avsedda uppgifter som separat överenskoms med hälsocentralerna,
 • producerar och utvecklar företagshälsovårdsservice för arbetslivet och hälsocentralerna på det sätt som föreskrivits i folkhälsolagen och lagen om företagshälsovård och i övrigt bestämts, beslutats eller överenskommits.
 • Direktionen erbjuder utbildning och expertkonsultation inom företagshälsovården.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, controller Tarja Suomela
  tel. 06 325 1571
  e-post: tarja.suomela@vaasa.fi

Läs mera om Affärsverket Vasa regionala företagshälsovårds direktion

 • Affärsverket Vasa regionala företagshälsovårds direktion lyder under Social- och hälsovårdsnämnden, i resultatområdet för social- och hälsosektorn.
  Affärsverket leds av utvecklingsdirektören för social- och hälsosektorn, som fungerar som affärsverkets verkställande direktör

Direktionens sammansätning

 • Direktionen för affärsverket Vasa regionala företagshälsovård är underställt social- och hälsonämnden. Direktionen har sju (7) ledamöter och lika många personliga ersättare som stadsstyrelsen väljer för sin mandattid.
  Stadsstyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande för direktionen, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
  I direktionen ska därtill finnas representanter för Vasa sjukvårdsdistrikt och andra samarbetsparter på det sätt som separat bestäms om detta i samarbetsavtal som ingås med dessa.

Enligt samarbetsavtalet

 • Laihelas kommun,
 • Korsholms kommun och
 • Vasa sjukvårds distrikt.

Var och en nämner en (1) ledamot och en (1) ersättare.

Ledamöter enligt samarbetsavtalet

 • Vasas ledamöter
 • Laihelas ledamot: Timo Kamila och ersättare Erkki Aro
 • Korsholms ledamot: Birgitta Söderback och ersättare Emma Lill-Their
 • Vasa sjukvårds distrikt: Ann-Charlott Gröndahl och ersättare Kosti Hyvärinen

Direktionens uppgifter

 • beslutar om skötseln av i folkhälsolagen avsedda uppgifter som separat överenskoms med hälsocentralerna,
 • producerar och utvecklar företagshälsovårdsservice för arbetslivet och hälsocentralerna på det sätt som föreskrivits i folkhälsolagen och lagen om företagshälsovård och i övrigt bestämts, beslutats eller överenskommits.
 • Direktionen erbjuder utbildning och expertkonsultation inom företagshälsovården.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, controller Tarja Suomela
  tel. 06 325 1571
  e-post: tarja.suomela@vaasa.fi

Affärsverket Vasa regionala företagshälsovårds direktion sammanträder

på tiisdagar kl. 16, vid Vasa regionala företagshälsovård, i 3. våningens mötesrum, Storalånggatan 35.