Förbigå menyn

Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion

Direktionen lyder under områdesnämnden för Lillkyro

Ordförande Laihela Jari Lönn
Vice ordförande Rauno Niemi
Föredragande Suvi Aho
Protokollförare Kari Haverinen
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2022

april 26.4

augusti 30.8
november 22.11

Mötesdag eller tid kan ändras vid behov.

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats på fredagen efter mötet.

Läs mera om Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion

Direktionens sammansättning

 • Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion finns sex (6) ledamöter,

Vasa väljer två (2) ledamöter,
Storkyro väljer två (2) ledamöter och
Laihela väljer två ledamöter (2).

Varje ledamot har en personlig ersättare.
Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst en (1) vara fullmäktigeledamot eller ersättare i fullmäktige.
Direktionens ordförandeskap och vice ordförandeskap alternerar mellan kommunerna enligt fullmäktigeperioderna.
Stadsfullmäktige i Vasa utser en ordförande för direktionen för fullmäktigeperioden 2021-2025.

Direktionens uppgifter

 • Direktionens uppgift är att ansvara för arbetsverkstadens verksamhet och dess utveckling.

Arbetsverkstadens verksamhetsidé består av sex godkända delområden:
Arbetsverkstadens verksamhet
Rehabiliterande arbetsverksamhet
Försäljning av tjänster
Arbetsträning
Verkstadsskola
Projekt och särskilda projekt.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren Kari Haverinen
  tel. 050 549 9996
  e-post kari.haverinen@vaasa.fi

Läs mera om Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion

Direktionens sammansättning

 • Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion finns sex (6) ledamöter,

Vasa väljer två (2) ledamöter,
Storkyro väljer två (2) ledamöter och
Laihela väljer två ledamöter (2).

Varje ledamot har en personlig ersättare.
Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst en (1) vara fullmäktigeledamot eller ersättare i fullmäktige.
Direktionens ordförandeskap och vice ordförandeskap alternerar mellan kommunerna enligt fullmäktigeperioderna.
Stadsfullmäktige i Vasa utser en ordförande för direktionen för fullmäktigeperioden 2021-2025.

Direktionens uppgifter

 • Direktionens uppgift är att ansvara för arbetsverkstadens verksamhet och dess utveckling.

Arbetsverkstadens verksamhetsidé består av sex godkända delområden:
Arbetsverkstadens verksamhet
Rehabiliterande arbetsverksamhet
Försäljning av tjänster
Arbetsträning
Verkstadsskola
Projekt och särskilda projekt.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren Kari Haverinen
  tel. 050 549 9996
  e-post kari.haverinen@vaasa.fi

Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion sammanträder

tiisdagar, från och med kl. 17.00 i Lillkyrohuset, i Arbetsverkstad Arpeeti eller som Teams-möten.