Förbigå menyn

Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion

Direktionen lyder under områdesnämnden för Lillkyro

Ordförande: Pasi Keskinen
Vice ordförande: Arvo Koivuniemi (Laihela)
Föredragare: Suvi Aho
Protokollförare: Johanna Anttila
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 17.1., 14.2., 25.4., 22.8., 21.11.

 

 • Mötesprotokollen finns framlagda en vecka efter mötet, på fredagen kl. 9 -15 vid Työpaja Arpeeti Tyyristie 2 66440 Tervajoki och på Vasa stads websidor.
 • Mötesdag eller tid kan ändras vid behov.

Läs mera om Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion

 • Direktionen lyder direkt under områdesnämnden för Lillkyro.
 • Direktionens verksamhetsperiod är den samma som fullmäktiges mandatperiod (4) fyra år.

Direktionens sammansättning

 • Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion finns sex (6) ledamöter,
 • Till direktionen väljs

två (2) ledamöter från Vasa
två (2) från Storkyro och
två (2) från Laihela.

 • Varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst en (1) vara fullmäktigeledamot eller ersättare i fullmäktige.
 • Direktionens ordförandeskap och vice ordförandeskap alternerar mellan kommunerna enligt fullmäktigeperioderna.

Direktionens uppgifter

 • Direktionens uppgift är att ansvara för arbetsverkstadens verksamhet och dess utveckling.
 • Arbetsverkstadens verksamhetsidé består av sex godkända delområden:

Arbetsverkstadens verksamhet
Rehabiliterande arbetsverksamhet
Försäljning av tjänster
Arbetsträning
Verkstadsskola
Projekt och särskilda projekt.

 • Verksamheten fastställs närmare i instruktionen för direktionen för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, verkstadschef Johanna Anttila
  tel. 050 549 9996
  e-post: kari.haverinen@vaasa.fi

Läs mera om Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion

 • Direktionen lyder direkt under områdesnämnden för Lillkyro.
 • Direktionens verksamhetsperiod är den samma som fullmäktiges mandatperiod (4) fyra år.

Direktionens sammansättning

 • Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion finns sex (6) ledamöter,
 • Till direktionen väljs

två (2) ledamöter från Vasa
två (2) från Storkyro och
två (2) från Laihela.

 • Varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst en (1) vara fullmäktigeledamot eller ersättare i fullmäktige.
 • Direktionens ordförandeskap och vice ordförandeskap alternerar mellan kommunerna enligt fullmäktigeperioderna.

Direktionens uppgifter

 • Direktionens uppgift är att ansvara för arbetsverkstadens verksamhet och dess utveckling.
 • Arbetsverkstadens verksamhetsidé består av sex godkända delområden:

Arbetsverkstadens verksamhet
Rehabiliterande arbetsverksamhet
Försäljning av tjänster
Arbetsträning
Verkstadsskola
Projekt och särskilda projekt.

 • Verksamheten fastställs närmare i instruktionen för direktionen för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, verkstadschef Johanna Anttila
  tel. 050 549 9996
  e-post: kari.haverinen@vaasa.fi

Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion sammanträder

kl. 16.30 på Arpeeti, Tyyristie 2, Tervajoki.