Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion

Direktionen lyder under områdesnämnden för Lillkyro

Ordförande: Pasi Keskinen
Vice ordförande: Arvo Koivuniemi (Laihela)
Föredragande: Suvi Aho
Protokollförare: Johanna Anttila
Stadsfullmäktiges mandatperiod: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar på hösten 2020

 • augusti 27.8 torsdag
  november 19.11 torsdag
 • Mötesdagar på våren 2020: januari 23.1 torsdag, februari 18.2 tisdag och april 23.4 torsdag

Mötesdag eller tid kan ändras vid behov.

Mötesprotokollen finns framlagda en vecka efter mötet, på fredagen kl. 9 -15 vid Työpaja Arpeeti Tyyristie 2 66440 Tervajoki och på stadens webbplats.

Läs mera om Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion

Direktionens sammansättning

 • Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion finns sex (6) ledamöter,

Vasa väljer två (2) ledamöter,
Storkyro väljer två (2) ledamöter och
Laihela väljer två ledamöter (2).

Varje ledamot har en personlig ersättare.
Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst en (1) vara fullmäktigeledamot eller ersättare i fullmäktige.
Direktionens ordförandeskap och vice ordförandeskap alternerar mellan kommunerna enligt fullmäktigeperioderna.

Direktionens uppgifter

 • Direktionens uppgift är att ansvara för arbetsverkstadens verksamhet och dess utveckling.

Arbetsverkstadens verksamhetsidé består av sex godkända delområden:
Arbetsverkstadens verksamhet
Rehabiliterande arbetsverksamhet
Försäljning av tjänster
Arbetsträning
Verkstadsskola
Projekt och särskilda projekt.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren, verkstadschef Johanna Anttila
  tel. 050 549 9996
  e-post: kari.haverinen@vaasa.fi

Läs mera om Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion

Direktionens sammansättning

 • Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion finns sex (6) ledamöter,

Vasa väljer två (2) ledamöter,
Storkyro väljer två (2) ledamöter och
Laihela väljer två ledamöter (2).

Varje ledamot har en personlig ersättare.
Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst en (1) vara fullmäktigeledamot eller ersättare i fullmäktige.
Direktionens ordförandeskap och vice ordförandeskap alternerar mellan kommunerna enligt fullmäktigeperioderna.

Direktionens uppgifter

 • Direktionens uppgift är att ansvara för arbetsverkstadens verksamhet och dess utveckling.

Arbetsverkstadens verksamhetsidé består av sex godkända delområden:
Arbetsverkstadens verksamhet
Rehabiliterande arbetsverksamhet
Försäljning av tjänster
Arbetsträning
Verkstadsskola
Projekt och särskilda projekt.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren, verkstadschef Johanna Anttila
  tel. 050 549 9996
  e-post: kari.haverinen@vaasa.fi

Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion sammanträder

kl. 16.30 i Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti, adress Tyyristie 2, Tervajoki.