Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion

Direktionen lyder under områdesnämnden för Lillkyro

Ordförande: Pasi Keskinen
Vice ordförande: Arvo Koivuniemi (Laihela)
Föredragare: Suvi Aho
Protokollförare: Johanna Anttila
Stadsfullmäktiges mandatperiod: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • januari 23.1. torsdag
  februari 18.2. tisdag
  april 23.4. torsdag
 • augusti 27.8. torsdag
  november 19.11. torsdag

Mötesprotokollen finns framlagda en vecka efter mötet, på fredagen kl. 9 -15 vid Työpaja Arpeeti Tyyristie 2 66440 Tervajoki och på stadens webbplats.
Mötesdag eller tid kan ändras vid behov.

Läs mera om Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion

Direktionens sammansättning

 • Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion finns sex (6) ledamöter,

Vasa väljer två (2) ledamöter,
Storkyro väljer två (2) ledamöter och
Laihela väljer två ledamöter (2).

Varje ledamot har en personlig ersättare.
Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst en (1) vara fullmäktigeledamot eller ersättare i fullmäktige.
Direktionens ordförandeskap och vice ordförandeskap alternerar mellan kommunerna enligt fullmäktigeperioderna.

Direktionens uppgifter

 • Direktionens uppgift är att ansvara för arbetsverkstadens verksamhet och dess utveckling.

Arbetsverkstadens verksamhetsidé består av sex godkända delområden:
Arbetsverkstadens verksamhet
Rehabiliterande arbetsverksamhet
Försäljning av tjänster
Arbetsträning
Verkstadsskola
Projekt och särskilda projekt.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, verkstadschef Johanna Anttila
  tel. 050 549 9996
  e-post: kari.haverinen@vaasa.fi

Läs mera om Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion

Direktionens sammansättning

 • Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion finns sex (6) ledamöter,

Vasa väljer två (2) ledamöter,
Storkyro väljer två (2) ledamöter och
Laihela väljer två ledamöter (2).

Varje ledamot har en personlig ersättare.
Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst en (1) vara fullmäktigeledamot eller ersättare i fullmäktige.
Direktionens ordförandeskap och vice ordförandeskap alternerar mellan kommunerna enligt fullmäktigeperioderna.

Direktionens uppgifter

 • Direktionens uppgift är att ansvara för arbetsverkstadens verksamhet och dess utveckling.

Arbetsverkstadens verksamhetsidé består av sex godkända delområden:
Arbetsverkstadens verksamhet
Rehabiliterande arbetsverksamhet
Försäljning av tjänster
Arbetsträning
Verkstadsskola
Projekt och särskilda projekt.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, verkstadschef Johanna Anttila
  tel. 050 549 9996
  e-post: kari.haverinen@vaasa.fi

Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion sammanträder

kl. 16.30 i Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti, adress Tyyristie 2, Tervajoki.