Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Wasa Station -kommittén

Kommittén lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande: Maria Tolppanen
Protokollförare: Kukka Potka
Stadsstyrelsens mandatperiod: 3.7.2019 – 31.5.2021

Läs mera om Wasa Station -kommittén

 • Stadsfullmäktige i Vasa godkände med sitt beslut 15.5.2017 § 54 genomförandeavtalet för Wasa Station-projektet.
  Stadsstyrelsen tillsätter för sin mandattid Wasa Station -kommittén.

Kommitténs sammansättning

 • Stadsstyrelsen har utset 4 (fyra) medlemmar i Wasa Station-kommittén.

Kommitténs uppgifter

 • är, att styra stadens interna beredning i fråga om hela projektet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, projekteringschef Kukka Potka
  tel. 040 825 1770
  e-post: kukka.potka@vaasa.fi

Läs mera om Wasa Station -kommittén

 • Stadsfullmäktige i Vasa godkände med sitt beslut 15.5.2017 § 54 genomförandeavtalet för Wasa Station-projektet.
  Stadsstyrelsen tillsätter för sin mandattid Wasa Station -kommittén.

Kommitténs sammansättning

 • Stadsstyrelsen har utset 4 (fyra) medlemmar i Wasa Station-kommittén.

Kommitténs uppgifter

 • är, att styra stadens interna beredning i fråga om hela projektet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, projekteringschef Kukka Potka
  tel. 040 825 1770
  e-post: kukka.potka@vaasa.fi