Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Invandrarrådet

Rådet lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande: Lotta Alhonnoro
Vice ordförande: Marianne Waltermann
Stadsstyrelsens representant: Helena Boucht-Lindeman
Föredragare: Erkki Penttinen
Ungdomsfullmäktigens representant: Madelene Teca 1.1.2019 – 31.12.2020
Protokollförare: Sonja Sulkakoski
Stadsstyrelsens mandatperiod: 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • februari 6.2.
  mars 26.3.
  maj 14.5.
 • september 10.9.
  november 26.11.

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats.

Vasa stads integrationsprogram
Vasa stads utredningsdel för integrationsprogram

Läs mera om Invandrarrådet

Invandrarådet inrättades år 2006 till följd av en fullmäktigemotion. Stadsstyrelsen tillsätter invandrarrådet för sin mandattid. Invandrarrådet är ett rådgivande organ, som för sin del främjar integreringen av invandrarna och strävar efter att påverka den service som invandrarna ges.

Rådets sammansättning:

 • Invandrarrådet har tretton (13) ledamöter och var och en har en personlig ersättare.
  Nedannämnda organer väljer ledamöter och ersättäre till Invandrarrådet.

Stadsstyrelsen: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
Social- och hälsovårdsnämnden: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
Nämnden för fostran och undervisning: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
Utbildningsnämnden: två (2) ledamöter + två (2) ersättare,
Kultur- och idrottsnämnden: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
Tekniska nämnden: en (1) ledamot + en (1) ersättare och
Invandrarrepresentanter: sex (6) ledamöter + sex (6) ersättare

Ledamoten som representerar stadsstyrelsen utses till ordförande för invandrarrådet.
Vice ordförande väljs bland de övriga ledamöterna.
Stadsstyrelsens representant och ersättare väljs efter att de övriga organen har valt sina representanter till rådet.
En sakkunniggrupp fungerar som hjälp och beredande organ för invandrarrådet, och i denna grupp finns de av stadens myndigheter som behandlar invandringsärenden
representerade samt inkallade utomstående sakkunniga.

Rådets uppgifter:

 • Invandrarrådet är ett rådgivande organ, vars uppgift är:
  att framlägga förslag och initiativ och ge utlåtanden till stadens myndigheter i ärenden som gäller invandrare för förbättrande av deras ställning och utvecklande av den service de behöver
  att främja samarbetet mellan myndigheterna och invandrarna och deras organisationer samt olika myndigheters samarbete i invandrarärenden
  att ordna information och rådgivning om sitt verksamhetsområde
  att årligen lämna in en verksamhetsberättelse över sin verksamhet
  att behandla övriga av stadsstyrelsen förordnade ärenden

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, ledande socialarbetare Sonja Sulkakoski
  tel. 040 161  6 380
  e-post: sonja.sulkakoski@vaasa.fi

Läs mera om Invandrarrådet

Invandrarådet inrättades år 2006 till följd av en fullmäktigemotion. Stadsstyrelsen tillsätter invandrarrådet för sin mandattid. Invandrarrådet är ett rådgivande organ, som för sin del främjar integreringen av invandrarna och strävar efter att påverka den service som invandrarna ges.

Rådets sammansättning:

 • Invandrarrådet har tretton (13) ledamöter och var och en har en personlig ersättare.
  Nedannämnda organer väljer ledamöter och ersättäre till Invandrarrådet.

Stadsstyrelsen: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
Social- och hälsovårdsnämnden: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
Nämnden för fostran och undervisning: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
Utbildningsnämnden: två (2) ledamöter + två (2) ersättare,
Kultur- och idrottsnämnden: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
Tekniska nämnden: en (1) ledamot + en (1) ersättare och
Invandrarrepresentanter: sex (6) ledamöter + sex (6) ersättare

Ledamoten som representerar stadsstyrelsen utses till ordförande för invandrarrådet.
Vice ordförande väljs bland de övriga ledamöterna.
Stadsstyrelsens representant och ersättare väljs efter att de övriga organen har valt sina representanter till rådet.
En sakkunniggrupp fungerar som hjälp och beredande organ för invandrarrådet, och i denna grupp finns de av stadens myndigheter som behandlar invandringsärenden
representerade samt inkallade utomstående sakkunniga.

Rådets uppgifter:

 • Invandrarrådet är ett rådgivande organ, vars uppgift är:
  att framlägga förslag och initiativ och ge utlåtanden till stadens myndigheter i ärenden som gäller invandrare för förbättrande av deras ställning och utvecklande av den service de behöver
  att främja samarbetet mellan myndigheterna och invandrarna och deras organisationer samt olika myndigheters samarbete i invandrarärenden
  att ordna information och rådgivning om sitt verksamhetsområde
  att årligen lämna in en verksamhetsberättelse över sin verksamhet
  att behandla övriga av stadsstyrelsen förordnade ärenden

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, ledande socialarbetare Sonja Sulkakoski
  tel. 040 161  6 380
  e-post: sonja.sulkakoski@vaasa.fi

Invandrarrådet sammanträder

torsdagar kl. 16.30, i Styrelsegården, adress Rådhusgatan 33