Förbigå menyn

Invandrarrådet

Rådet lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande: Laura Ala-Kokko
Vice ordförande: Marianne Waltermann
Stadsstyrelsens representant: Helena Boucht-Lindeman
Föredragare: Erkki Penttinen
Protokollförare: Sonja Sulkakoski
Stadsstyrelsens verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 4.4., 13.6., 26.9.
 • 21.11.

Läs mera om Invandrarrådet

Invandrarådet inrättades år 2006 till följd av en fullmäktigemotion. Stadsstyrelsen tillsätter invandrarrådet för sin mandattid. Invandrarrådet är ett rådgivande organ, som för sin del främjar integreringen av invandrarna och strävar efter att påverka den service som invandrarna ges.

Rådets sammansättning:

 • Invandrarrådet har tretton (13) ledamöter och var och en har en personlig ersättare.

Nedannämnda organer väljer ledamöter och ersättäre till Invandrarrådet.

 • Stadsstyrelsen: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
 • Social- och hälsovårdsnämnden: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
 • Nämnden för fostran och undervisning: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
 • Utbildningsnämnden: två (2) ledamöter + två (2) ersättare,
 • Kultur- och idrottsnämnden: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
 • Tekniska nämnden: en (1) ledamot + en (1) ersättare och
 • Invandrarrepresentanter: sex (6) ledamöter + sex (6) ersättare

 

 • Ledamoten som representerar stadsstyrelsen utses till ordförande för invandrarrådet.
 • Vice ordförande väljs bland de övriga ledamöterna.
 •  Stadsstyrelsens representant och ersättare väljs efter att de övriga organen har valt sina representanter till rådet.
 • En sakkunniggrupp fungerar som hjälp och beredande organ för invandrarrådet, och i denna grupp finns de av stadens myndigheter som behandlar invandringsärenden
  representerade samt inkallade utomstående sakkunniga.

Rådets uppgifter:

Invandrarrådet är ett rådgivande organ, vars uppgift är:

 • att framlägga förslag och initiativ och ge utlåtanden till stadens myndigheter i ärenden som gäller invandrare för förbättrande av deras ställning och utvecklande av den service de behöver
 • att främja samarbetet mellan myndigheterna och invandrarna och deras organisationer samt olika myndigheters samarbete i invandrarärenden
 • att ordna information och rådgivning om sitt verksamhetsområde
 • att årligen lämna in en verksamhetsberättelse över sin verksamhet
 • att behandla övriga av stadsstyrelsen förordnade ärenden

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, ledande socialarbetare Sonja Sulkakoski
  tel. 040 161  6 380
  e-post: sonja.sulkakoski@vaasa.fi

Läs mera om Invandrarrådet

Invandrarådet inrättades år 2006 till följd av en fullmäktigemotion. Stadsstyrelsen tillsätter invandrarrådet för sin mandattid. Invandrarrådet är ett rådgivande organ, som för sin del främjar integreringen av invandrarna och strävar efter att påverka den service som invandrarna ges.

Rådets sammansättning:

 • Invandrarrådet har tretton (13) ledamöter och var och en har en personlig ersättare.

Nedannämnda organer väljer ledamöter och ersättäre till Invandrarrådet.

 • Stadsstyrelsen: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
 • Social- och hälsovårdsnämnden: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
 • Nämnden för fostran och undervisning: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
 • Utbildningsnämnden: två (2) ledamöter + två (2) ersättare,
 • Kultur- och idrottsnämnden: en (1) ledamot + en (1) ersättare,
 • Tekniska nämnden: en (1) ledamot + en (1) ersättare och
 • Invandrarrepresentanter: sex (6) ledamöter + sex (6) ersättare

 

 • Ledamoten som representerar stadsstyrelsen utses till ordförande för invandrarrådet.
 • Vice ordförande väljs bland de övriga ledamöterna.
 •  Stadsstyrelsens representant och ersättare väljs efter att de övriga organen har valt sina representanter till rådet.
 • En sakkunniggrupp fungerar som hjälp och beredande organ för invandrarrådet, och i denna grupp finns de av stadens myndigheter som behandlar invandringsärenden
  representerade samt inkallade utomstående sakkunniga.

Rådets uppgifter:

Invandrarrådet är ett rådgivande organ, vars uppgift är:

 • att framlägga förslag och initiativ och ge utlåtanden till stadens myndigheter i ärenden som gäller invandrare för förbättrande av deras ställning och utvecklande av den service de behöver
 • att främja samarbetet mellan myndigheterna och invandrarna och deras organisationer samt olika myndigheters samarbete i invandrarärenden
 • att ordna information och rådgivning om sitt verksamhetsområde
 • att årligen lämna in en verksamhetsberättelse över sin verksamhet
 • att behandla övriga av stadsstyrelsen förordnade ärenden

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, ledande socialarbetare Sonja Sulkakoski
  tel. 040 161  6 380
  e-post: sonja.sulkakoski@vaasa.fi

Invandrarrådet sammanträder

på torsdagar kl. 16.30, vid Styrelsegården, Rådhusgatan 33