Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Social- och hälsovårdsnämnden

Nämnden lyder under social- och hälsosektorn.

Ordförande Thomas Öhman
Vice ordförande Marjatta Kiviranta
Föredragande Leif Holmlund, Jukka Kentala, Tarja Koukkunen, Erkki Penttinen, Markku Sirviö, Camilla Mäkinen
Stadsstyrelsens representant Raija Kujanpää 1.6.2019 -31.5.2021
Ungdomsfullmäktiges representant Tara Korkiakoski 1.1.2019 – 31.12.2020
Ungdomsfullmäktiges ersättare Alina Östergård 1.1.2019 – 31.12.2020
Protokollförare Tuula Hartman
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar på hösten 2020

 • augusti 25.8
  september 8.9 mötet är inställt, nytt budgetmöte 22.9
  oktober 13.10
  november 10.11
  december 15.12
 • Mötesdagar på våren 2020:  januari 21.1, februari 11.2, mars 24.3, april 21.4, maj 19.5 och juni 9.6

Vid behov kan nämnden ändra mötesdatum eller komma överens om tilläggsmöten.

Mötesprotokollen finns framlagda följande måndag efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om social- och hälsovårdsnämnden

Nämndens sammansättning

 •  Social- och hälsonämnden har tolv (12) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  En av nämndens ledamöter och ersättaren för denna väljs på förslag av Laihela kommun.

Nämndens uppgifter

 • Social- och hälsonämnden sörjer
  för stadens social- och hälsovårdsservice samt
  fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Nämnden sköter om uppgifter inom primärvården i Laihela samt
  den service inom sociala sektorn som Laihela kommun har överfört till den med ett separat avtal.

Nämnden har därtill i uppgift att:
besluta om ordnande av service inom social- och hälsovården och därtill anslutna åtgärder med stöd av cialvårdslagen, folkhälsolagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om specialiserad sjukvård samt speciallagar inom social- och hälsovården
utse patientombudsman
fungera som ansvarigt organ för nykterhetsarbetet.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare jurist Tuula Hartman
  tel. 040 183 8410
  e-post: tuula.hartman@vaasa.fi

Läs mera om social- och hälsovårdsnämnden

Nämndens sammansättning

 •  Social- och hälsonämnden har tolv (12) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  En av nämndens ledamöter och ersättaren för denna väljs på förslag av Laihela kommun.

Nämndens uppgifter

 • Social- och hälsonämnden sörjer
  för stadens social- och hälsovårdsservice samt
  fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Nämnden sköter om uppgifter inom primärvården i Laihela samt
  den service inom sociala sektorn som Laihela kommun har överfört till den med ett separat avtal.

Nämnden har därtill i uppgift att:
besluta om ordnande av service inom social- och hälsovården och därtill anslutna åtgärder med stöd av cialvårdslagen, folkhälsolagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om specialiserad sjukvård samt speciallagar inom social- och hälsovården
utse patientombudsman
fungera som ansvarigt organ för nykterhetsarbetet.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare jurist Tuula Hartman
  tel. 040 183 8410
  e-post: tuula.hartman@vaasa.fi

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder

tisdagar, kl.16.30, i Social- och hälsosektorn,1. våningens mötesrum Vörå, adress Krutkällarvägen 4.