Förbigå menyn

Social- och hälsovårdsnämnden

Nämnden lyder under social- och hälsosektorn.

Ordförande: Thomas Öhman
Vice ordförande: Marjatta Kiviranta
Föredragarna: Leif Holmlund, Jukka Kentala, Tarja Koukkunen, Erkki Penttinen, Markku Sirviö, Camilla Mäkinen
Stadsstyrelsens representant: Raija Kujanpää 1.6.2019 -31.5.2021
Ungdomsfullmäktiges representant: 1.1.2019 – 31.12.2020
Ungdomsfullmäktiges ersättare: 1.1.2019 – 31.12.2020
Protokollförare: Tuula Hartman
Stadsfullmäktiges mandatperiod: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • januari 21.1.
  februari 11.2.
  mars 24.3.
  april 21.4.
  maj 19.5.
  juni 9.6.
 • augusti 25.8.
  september 8.9.
  oktober 13.10.
  november 10.11.
  december 15.12

Läs mera om social- och hälsovårdsnämnden

Nämndens sammansättning

 •  Social- och hälsonämnden har tolv (12) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  En av nämndens ledamöter och ersättaren för denna väljs på förslag av Laihela kommun.

Nämndens uppgifter

 • Social- och hälsonämnden sörjer
  för stadens social- och hälsovårdsservice samt
  fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Nämnden sköter om uppgifter inom primärvården i Laihela samt
  den service inom sociala sektorn som Laihela kommun har överfört till den med ett separat avtal.

Nämnden har därtill i uppgift att:
besluta om ordnande av service inom social- och hälsovården och därtill anslutna åtgärder med stöd av cialvårdslagen, folkhälsolagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om specialiserad sjukvård samt speciallagar inom social- och hälsovården
utse patientombudsman
fungera som ansvarigt organ för nykterhetsarbetet.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, jurist Tuula Hartman
  tel. 040 183 8410
  e-post: tuula.hartman@vaasa.fi

Läs mera om social- och hälsovårdsnämnden

Nämndens sammansättning

 •  Social- och hälsonämnden har tolv (12) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  En av nämndens ledamöter och ersättaren för denna väljs på förslag av Laihela kommun.

Nämndens uppgifter

 • Social- och hälsonämnden sörjer
  för stadens social- och hälsovårdsservice samt
  fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Nämnden sköter om uppgifter inom primärvården i Laihela samt
  den service inom sociala sektorn som Laihela kommun har överfört till den med ett separat avtal.

Nämnden har därtill i uppgift att:
besluta om ordnande av service inom social- och hälsovården och därtill anslutna åtgärder med stöd av cialvårdslagen, folkhälsolagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om specialiserad sjukvård samt speciallagar inom social- och hälsovården
utse patientombudsman
fungera som ansvarigt organ för nykterhetsarbetet.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, jurist Tuula Hartman
  tel. 040 183 8410
  e-post: tuula.hartman@vaasa.fi

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder

tisdagar, kl.16.30, i Social- och hälsosektorn,1. våningens mötesrum Vörå, adress Krutkällarvägen 4.