Förbigå menyn

Social- och hälsovårdsnämnden

Nämnden lyder under social- och hälsosektorn.

Ordförande Thomas Öhman
Vice ordförande Marjatta Kiviranta
Föredragande Leif Holmlund, Jukka Kentala, Tarja Koukkunen, Erkki Penttinen, Markku Sirviö, Camilla Mäkinen
Stadsstyrelsens representant 1.8.2021 – 31.5.2023
Ungdomsfullmäktiges representant Elle Kukkula 1.1.2021 – 31.12.2022
Ungdomsfullmäktiges ersättare Jesse Kurunsaari 1.1.2021 – 31.12.2022
Protokollförare Tuula Hartman
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2021

augusti 31.8
september 14.9
oktober 19.10
november 16.11
december 14.12

januari 26.1
februari 23.2
mars 23.3
april 20.4
maj 18.5
juni 15.6

Vid behov kan nämnden ändra mötesdatum eller komma överens om tilläggsmöten.

Mötesprotokollen finns framlagda följande måndag efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om social- och hälsovårdsnämnden

Nämndens sammansättning

 • Social- och hälsovårdsnämnden har tolv (12) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.
  En av nämndens ledamöter och ersättaren för denna väljs på förslag av Laihela kommun.
  Fullmäktige väljer elva (11) ledamöter och elva (11) personliga ersättare.

Nämndens uppgifter

 • Social- och hälsonämnden sörjer
  för stadens social- och hälsovårdsservice samt
  fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Nämnden sköter om uppgifter inom primärvården i Laihela samt
  den service inom sociala sektorn som Laihela kommun har överfört till den med ett separat avtal.

Nämnden har därtill i uppgift att:
besluta om ordnande av service inom social- och hälsovården och därtill anslutna åtgärder med stöd av cialvårdslagen, folkhälsolagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om specialiserad sjukvård samt speciallagar inom social- och hälsovården
utse patientombudsman
fungera som ansvarigt organ för nykterhetsarbetet.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare jurist Tuula Hartman
  tel. 040 183 8410
  e-post tuula.hartman@vaasa.fi

Läs mera om social- och hälsovårdsnämnden

Nämndens sammansättning

 • Social- och hälsovårdsnämnden har tolv (12) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.
  En av nämndens ledamöter och ersättaren för denna väljs på förslag av Laihela kommun.
  Fullmäktige väljer elva (11) ledamöter och elva (11) personliga ersättare.

Nämndens uppgifter

 • Social- och hälsonämnden sörjer
  för stadens social- och hälsovårdsservice samt
  fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Nämnden sköter om uppgifter inom primärvården i Laihela samt
  den service inom sociala sektorn som Laihela kommun har överfört till den med ett separat avtal.

Nämnden har därtill i uppgift att:
besluta om ordnande av service inom social- och hälsovården och därtill anslutna åtgärder med stöd av cialvårdslagen, folkhälsolagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om specialiserad sjukvård samt speciallagar inom social- och hälsovården
utse patientombudsman
fungera som ansvarigt organ för nykterhetsarbetet.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare jurist Tuula Hartman
  tel. 040 183 8410
  e-post tuula.hartman@vaasa.fi

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder

tisdagar, kl.16.30, i Social- och hälsosektorn,1. våningens mötesrum Vörå, adress Krutkällarvägen 4.