Förbigå menyn

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsnämnden lyder under Social- och hälsosektorn.

Ordförande: Thomas Öhman
Viceordförande: Marjatta Kiviranta
Föredragarna: Leif Holmlund, Jukka Kentala, Tarja Koukkunen, Erkki Penttinen, Markku Sirviö, Camilla Mäkinen
Stadsstyrelsens representant: 1.6.2019 -31.5.2021 Raija Kujanpää
Ungdomsfullmäktiges representant: 1.1.2019 – 31.12.2020
Ungdomsfullmäktiges ersättare: 1.1.2019 – 31.12.2020
Protokollförare: Tuula Hartman
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 22.1., 19.2., 19.3. kvällsskola, 26.3., 23.4., 21.5., 11.6., 27.8., 10.9., 8.10., 12.11.
 • 10.12.
 • Mötesprotokoll finns framlagda måndagen efter sammanträdet på stadens webbsidor.
 • Vid behov kan nämnden ändra mötesdatum eller komma överens om tilläggsmöten.

Mötesdagar 2020

 • 21.1.
 • 11.2.
 • 24.3.
 • 21.4.
 • 19.5.
 • 9.6.
 • 25.8.
 • 8.9.
 • 13.10.
 • 10.11.
 • 15.12

Läs mera om social- och hälsovårdsnämnden

Nämndens sammansättning

 •  Social- och hälsonämnden har tolv (12) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
 • Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
 • En av nämndens ledamöter och ersättaren för denna väljs på förslag av Laihela kommun.

Nämndens uppgifter

 • Social- och hälsonämnden sörjer
 • för stadens social- och hälsovårdsservice samt
 • fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
 • Nämnden sköter om uppgifter inom primärvården i Laihela samt
 • den service inom sociala sektorn som Laihela kommun har överfört till den med ett separat avtal.
 • Nämnden har därtill i uppgift att:
  1) besluta om ordnande av service inom social- och hälsovården och därtill anslutna åtgärder med stöd av cialvårdslagen, folkhälsolagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om specialiserad sjukvård samt speciallagar inom social- och hälsovården
  2) utse patientombudsman
  3) fungera som ansvarigt organ för nykterhetsarbetet.
 • Nämnden lyder under Social- och hälsosektorn, dess direktör är Jukka Kentala.

Nämndens sektioner

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, jurist Tuula Hartman
  tel. 040 183 8410
  e-post: tuula.hartman@vaasa.fi

Läs mera om social- och hälsovårdsnämnden

Nämndens sammansättning

 •  Social- och hälsonämnden har tolv (12) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
 • Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
 • En av nämndens ledamöter och ersättaren för denna väljs på förslag av Laihela kommun.

Nämndens uppgifter

 • Social- och hälsonämnden sörjer
 • för stadens social- och hälsovårdsservice samt
 • fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
 • Nämnden sköter om uppgifter inom primärvården i Laihela samt
 • den service inom sociala sektorn som Laihela kommun har överfört till den med ett separat avtal.
 • Nämnden har därtill i uppgift att:
  1) besluta om ordnande av service inom social- och hälsovården och därtill anslutna åtgärder med stöd av cialvårdslagen, folkhälsolagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om specialiserad sjukvård samt speciallagar inom social- och hälsovården
  2) utse patientombudsman
  3) fungera som ansvarigt organ för nykterhetsarbetet.
 • Nämnden lyder under Social- och hälsosektorn, dess direktör är Jukka Kentala.

Nämndens sektioner

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, jurist Tuula Hartman
  tel. 040 183 8410
  e-post: tuula.hartman@vaasa.fi

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder

på tisdagar, kl.16.30, i Social- och hälsosektorn, Krutkällarvägen 4, 1. våningens mötesrum Vörå.