Förbigå menyn

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden lyder under tekniska sektorn.

Ordförande: Erkki Teppo
Viceordförande: Kai Luoma
Närvaro- och talrätt: Sebastian Rönnlund
Föredragarna: Markku Litmanen, Osmo Ovaska
Stadsstyrelsens representant: 1.6.2019 -31.5.2021 Johan Kullas
Ersättare: Lars-Erik Wägar
Ungdomsfullmäktiges representant: 1.1.2019 – 31.12.2020
Ungdomsfullmäktiges ersättare: 1.1.2019 – 31.12.2020
Protokollförare: Päivi Saukkoranta
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 16.1., 6.2., 20.2., 13.3., 3.4., 24.4., 22.5., 12.6.,
 • 14.8.
 • 28.8.
 • 18.9.
 • 16.10.
 • 6.11.
 • 27.11.
 • Nämnden kan vid behov ändra sammanträdestiderna och komma överens om ytterligare sammanträden i enlighet med förvaltningsstadgan.
 • Mötesprotokoll finns framlagda på onsdagar efter sammanträdet  på stadens webbplats.

Läs mera om tekniska nämnden

Tekniska nämnden lyder under tekniska sektorn. Sektorns direktör är Markku Järvelä.
Tekniska nämndens förkortning är TE.

Nämndens sammansättning

Tekniska nämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

Nämndens uppgifter

Tekniska nämnden sörjer

 1. för stadens markegendom och utvecklingen av den,
 2. bostadssektorns uppgifter,
 3. lägesdataservicen,
 4. fastighetsbildningen,
 5. kommunalteknisk service,
 6. ordnandet av kommunal parkeringsövervakning och
 7. fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
 • Nämden sköter stadens tekniska service
 1. städservice och
 2. matservice
 3. Tekniska nämnden fungerar därtill som vägnämnd och kollektivtrafikmyndighet.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, ekonomicontroller Päivi Saukkoranta
  tel. 040 164 5373
  e-post paivi.saukkoranta@vaasa.fi

Läs mera om tekniska nämnden

Tekniska nämnden lyder under tekniska sektorn. Sektorns direktör är Markku Järvelä.
Tekniska nämndens förkortning är TE.

Nämndens sammansättning

Tekniska nämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

Nämndens uppgifter

Tekniska nämnden sörjer

 1. för stadens markegendom och utvecklingen av den,
 2. bostadssektorns uppgifter,
 3. lägesdataservicen,
 4. fastighetsbildningen,
 5. kommunalteknisk service,
 6. ordnandet av kommunal parkeringsövervakning och
 7. fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
 • Nämden sköter stadens tekniska service
 1. städservice och
 2. matservice
 3. Tekniska nämnden fungerar därtill som vägnämnd och kollektivtrafikmyndighet.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, ekonomicontroller Päivi Saukkoranta
  tel. 040 164 5373
  e-post paivi.saukkoranta@vaasa.fi

Tekniska nämnden sammanträder

i regel på onsdagar kl. 16.30 i Tekniska verkets 2. våning Kyrkoesplanaden 26 A.