Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Tekniska nämnden

Nämnden lyder under tekniska sektorn.

Ordförande Erkki Teppo
Vice ordförande Kai Luoma
Närvaro- och talrätt Sebastian Rönnlund
Föredragande Jukka Talvi, Osmo Ovaska
Stadsstyrelsens representant Johan Kullas 1.6.2019 -31.5.2021
Ersättare Lars-Erik Wägar
Ungdomsfullmäktiges representant Hampus Enlund 1.1.2019 – 31.12.2020
Ungdomsfullmäktiges ersättare Aatu Puisto 1.1.2019 – 31.12.2020
Protokollförare Päivi Saukkoranta ja Sebastian Rönnlund
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar på hösten 2020

 • augusti 12.8 mötet är inställt, 26.8
  september 16.9 mötet är inställt, nytt möte 23.9 kl. 16.00 (seuranta + taes 2021)
  oktober 14.10
  november 4.11, 25.11
  december 9.12
 • Mötesdagar på våren och sommaren 2020: januari 15.1, februari 5.2, 19.2, mars 11.3, april 1.4, 22.4, maj 13.5, juni 10.6 och juli 1.7 nytt möte

Nämnden kan vid behov ändra sammanträdestiderna och komma överens om ytterligare sammanträden i enlighet med förvaltningsstadgan.

Mötesprotokollen finns framlagda på onsdagen efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om tekniska nämnden

 • Bestämmelser om tekniska sektorns verksamhet och uppgifter finns i verksamhetsstadgan för de under tekniska nämnden lydande resultatområdena.
  Tekniska nämnden lyder under tekniska sektorn, dess direktör är Markku Järvelä.

Nämndens sammansättning

 • Tekniska nämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

Nämndens uppgifter

 • för stadens markegendom och utvecklingen av den,
  bostadssektorns uppgifter,
  lägesdataservicen,
  fastighetsbildningen,
  kommunalteknisk service,
  ordnandet av kommunal parkeringsövervakning och
  fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Nämden sköter stadens
  tekniska service
  städservice och
  matservice

Tekniska nämnden fungerar därtill som vägnämnd och kollektivtrafikmyndighet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, controller Päivi Saukkoranta
  tel. 040 164 5373
  e-post: paivi.saukkoranta@vaasa.fi
 • protokollförare, tf. stadsjurist Sebastian Rönnlund
  tel. 06 325 4013 tai 040 486 6570
  e-post: sebastian.ronnlund@vaasa.fi

Läs mera om tekniska nämnden

 • Bestämmelser om tekniska sektorns verksamhet och uppgifter finns i verksamhetsstadgan för de under tekniska nämnden lydande resultatområdena.
  Tekniska nämnden lyder under tekniska sektorn, dess direktör är Markku Järvelä.

Nämndens sammansättning

 • Tekniska nämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

Nämndens uppgifter

 • för stadens markegendom och utvecklingen av den,
  bostadssektorns uppgifter,
  lägesdataservicen,
  fastighetsbildningen,
  kommunalteknisk service,
  ordnandet av kommunal parkeringsövervakning och
  fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Nämden sköter stadens
  tekniska service
  städservice och
  matservice

Tekniska nämnden fungerar därtill som vägnämnd och kollektivtrafikmyndighet.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, controller Päivi Saukkoranta
  tel. 040 164 5373
  e-post: paivi.saukkoranta@vaasa.fi
 • protokollförare, tf. stadsjurist Sebastian Rönnlund
  tel. 06 325 4013 tai 040 486 6570
  e-post: sebastian.ronnlund@vaasa.fi

Tekniska nämnden sammanträder

onsdagar kl. 16.30, i Tekniska verket (våning 2), adress Kyrkoesplanaden 26 A.