Förbigå menyn

Fullmäktige för samkommunen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

För sin verksamhetstid väljer Vasa stadsfullmäktige egna ledamöter för samkommunen.

Ordförande
I vice ordförande
II vice ordförande
Stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2022

Samkommunens sammansättning

I Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ingår 32 kommuner från landskapen Södra Österbotten och Österbotten.

Samkommunens huvudenhet är Eskoon tuki- ja osaamiskeskus i Seinäjoki. De övriga enheterna finns i Kristinestad, Jakobstad, Seinäjoki, Vasa (Tervajoki)  Toukoranta och  Koivusillan työ- ja päivätoimintakeskus och Etseri (Ähtäri).

Enligt grundavtalet för samkommunen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä väljs från medlemskommuner med över 25 000 invånare

 • tre (3) ordinarie ledamöter och lika många personliga ersättare till samkommunfullmäktige.
  Enligt grundavtalet väljs ledamöterna i fullmäktige för en period som motsvarar mandatperioden för medlemskommunernas fullmäktige.
  Enligt nuvarande uppgifter pågår samkommunfullmäktiges mandattid beroende på landskapsreformen till 31.12.2018.
  18.3.2019 stadsfullmäktige beslutar utse tre (3) ledamöter till fullmäktige för samkommunen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä och för var och en av dem en personlig ersättare.

Samkommunens service

 • specialomsorg för utvecklingsstörda,
  tolkservice och koordinering av personlig assistans enligt handikappservicelagen,
  anstaltsservice enligt barnskyddslagen samt
  socialombudsmannaserviceenligt klientlagen.
  Samkommunens verksamhet baserar sig på dess fullmäktiges år 2015 godkända strategi som sträcker sig fram till år 2025.

Tillägsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo
Ekonomi- och ägarstyrning
Kontaktuppgifter

Samkommunens sammansättning

I Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ingår 32 kommuner från landskapen Södra Österbotten och Österbotten.

Samkommunens huvudenhet är Eskoon tuki- ja osaamiskeskus i Seinäjoki. De övriga enheterna finns i Kristinestad, Jakobstad, Seinäjoki, Vasa (Tervajoki)  Toukoranta och  Koivusillan työ- ja päivätoimintakeskus och Etseri (Ähtäri).

Enligt grundavtalet för samkommunen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä väljs från medlemskommuner med över 25 000 invånare

 • tre (3) ordinarie ledamöter och lika många personliga ersättare till samkommunfullmäktige.
  Enligt grundavtalet väljs ledamöterna i fullmäktige för en period som motsvarar mandatperioden för medlemskommunernas fullmäktige.
  Enligt nuvarande uppgifter pågår samkommunfullmäktiges mandattid beroende på landskapsreformen till 31.12.2018.
  18.3.2019 stadsfullmäktige beslutar utse tre (3) ledamöter till fullmäktige för samkommunen Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä och för var och en av dem en personlig ersättare.

Samkommunens service

 • specialomsorg för utvecklingsstörda,
  tolkservice och koordinering av personlig assistans enligt handikappservicelagen,
  anstaltsservice enligt barnskyddslagen samt
  socialombudsmannaserviceenligt klientlagen.
  Samkommunens verksamhet baserar sig på dess fullmäktiges år 2015 godkända strategi som sträcker sig fram till år 2025.

Tillägsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo
Ekonomi- och ägarstyrning
Kontaktuppgifter