Förbigå menyn

Fullmäktige för samkommunen Kårkulla

Vasas ledamöter väljs till fullmäktiges mandattid.

Ordförande Christer Rönnlund (Kristinestad)
I vice ordförande Jonas Heikkilä (Turku)
Stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2022

Protokoll

Föredragningslistorna för styrelsen, fastighetssektionen och de regionala nämndernas möten publiceras på samkommunens webbplats sju dagar innan sammanträdet. Fullmäktiges föredragningslista publiceras tio dagar innan fullmäktigemötet.

Protokollen finns tillgängliga på webbplatsen i två år efter justeringen.

Läs mera om fullmäktige för samkommunen Kårkulla

Utom Ålands kommuner hörs till samkommunen Kårkulla alla Finlands 33 tvåsprokiga kommuner.
Vasa har en av Kårkullans localrådgivning.

Samkommunens sammansätning

Enligt grundavtalet för Kårkulla samkommun

  • väljer en medlemskommun två (2) ordinarie ledamöter och två (2) personliga ersättare för dessa till samkommunfullmäktige om antalet svenskspråkiga invånare i medlemskommunen är 8 000 – 25 000.
    Enligt den senaste officiella statistiken (31.12.2017) är antalet svenskspråkiga i Vasa 15 395 (23 %).

Samkommunens uppgifter

  • Kårkullas målsättning är att erbjuda service av god kvalitet för personer med utvecklingsstörning. Kårkulla strävar efter att erbjuda kontinuerlig individ- och familjecentrerad habilitering och service som stöder utveckling och samhällsdeltagande. Kårkulla erbjuder också rehabiliterande verksamhet.

Tillägsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo
Ekonomi- och ägarstyrning
Kårkulla samkommun

Läs mera om fullmäktige för samkommunen Kårkulla

Utom Ålands kommuner hörs till samkommunen Kårkulla alla Finlands 33 tvåsprokiga kommuner.
Vasa har en av Kårkullans localrådgivning.

Samkommunens sammansätning

Enligt grundavtalet för Kårkulla samkommun

  • väljer en medlemskommun två (2) ordinarie ledamöter och två (2) personliga ersättare för dessa till samkommunfullmäktige om antalet svenskspråkiga invånare i medlemskommunen är 8 000 – 25 000.
    Enligt den senaste officiella statistiken (31.12.2017) är antalet svenskspråkiga i Vasa 15 395 (23 %).

Samkommunens uppgifter

  • Kårkullas målsättning är att erbjuda service av god kvalitet för personer med utvecklingsstörning. Kårkulla strävar efter att erbjuda kontinuerlig individ- och familjecentrerad habilitering och service som stöder utveckling och samhällsdeltagande. Kårkulla erbjuder också rehabiliterande verksamhet.

Tillägsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo
Ekonomi- och ägarstyrning
Kårkulla samkommun