Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Fullmäktige för samkommunen Kårkulla

Vasas ledamöter väljs till fullmäktiges mandattid.

Ordförande: Christer Rönnlund
I vice ordförande: Jonas Heikkilä
II vice ordförande: Inger Östergård
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 6.2017 – 31.12.2021

Läs mera om fullmäktige för samkommunen Kårkulla

Utom Ålands kommuner hörs till samkommunen Kårkulla alla Finlands 33 tvåsprokiga kommuner.
Vasa har en av Kårkullans localrådgivning.

Samkommunens sammansätning

Enligt grundavtalet för Kårkulla samkommun

  1. väljer en medlemskommun två (2) ordinarie ledamöter och två (2) personliga ersättare för dessa till samkommunfullmäktige om antalet svenskspråkiga invånare i medlemskommunen är 8 000 – 25 000.
  2. Enligt den senaste officiella statistiken (31.12.2017) är antalet svenskspråkiga i Vasa 15 395 (23 %).

Samkommunens uppgifter

Kårkullas målsättning är att erbjuda service av god kvalitet för personer med utvecklingsstörning. Kårkulla strävar efter att erbjuda kontinuerlig individ- och familjecentrerad habilitering och service som stöder utveckling och samhällsdeltagande. Kårkulla erbjuder också rehabiliterande verksamhet.

Tillägsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo

Ekonomi- och ägarstyrning

Läs mera om fullmäktige för samkommunen Kårkulla

Utom Ålands kommuner hörs till samkommunen Kårkulla alla Finlands 33 tvåsprokiga kommuner.
Vasa har en av Kårkullans localrådgivning.

Samkommunens sammansätning

Enligt grundavtalet för Kårkulla samkommun

  1. väljer en medlemskommun två (2) ordinarie ledamöter och två (2) personliga ersättare för dessa till samkommunfullmäktige om antalet svenskspråkiga invånare i medlemskommunen är 8 000 – 25 000.
  2. Enligt den senaste officiella statistiken (31.12.2017) är antalet svenskspråkiga i Vasa 15 395 (23 %).

Samkommunens uppgifter

Kårkullas målsättning är att erbjuda service av god kvalitet för personer med utvecklingsstörning. Kårkulla strävar efter att erbjuda kontinuerlig individ- och familjecentrerad habilitering och service som stöder utveckling och samhällsdeltagande. Kårkulla erbjuder också rehabiliterande verksamhet.

Tillägsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo

Ekonomi- och ägarstyrning