Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Social- och hälsovårdsnämndens sektion för individuella ärenden

Sektionen lyder under social- och hälsovårdsnämnden.

Ordförande Toivo Ikonen
Vice ordförande Tuula Närvä
Stadsstyrelsens representant Jorma Kivimäki 1.6 2019 -31.5 2021
Föredragarna Annika Ikkala-Västi, Virpi Kortemäki, Marja Mustonen, Markku Sirviö, Pirjo Wadén, Kirsi Wik, Jussi Björninen, Leif Holmlund
Protokollförare Tuula Hartman
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6 2017 – 31.5 2021

Mötesdagar 2020

 • januari 28.1
  mars 3.3
  april 28.4
  juni 2.6
 • augusti 18.8
  september 22.9
  oktober 27.10
  december 1.12
 • Mötesprotokollen är sekretessbelagda och framläggs inte offentligt.

Läs mera om sektionen för individuella ärenden av nämnden för fostran och undervisning

Sektionens sammansättning

 • Social- och hälsonämnden har för individbeslut som gäller en kund eller patient en individsektion.
  Till sektionen nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare.
  Nämnden väljer bland individsektionens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
  Sekreteraren i individuella sektionen är verksamhetsområdets jurist.

Sektionens uppgifter

 • Social- och hälsovårdsnämndens sektion som behandlar individärenden har i uppgift för nämndens räkning och i ärenden som nämnden fastställt fatta beslut om enskilda klienter inom social- och hälsovården, om uppgiften inte enligt lagstiftningen eller med stöd av denna instruktion har ålagts en tjänsteinnehavare.
  Sektionen har även i uppgift att för nämndens räkning fatta beslut om sådana ärenden, där den som ärendet berör har krävt att ett tjänstemannabeslut ska föreläggas nämnden för behandling.
  Sektionens eventuella övriga uppgifter bestäms av social- och hälsovårdsnämnden.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare jurist Tuula Hartman
  p. 040 183 8410
  s-posti: tuula.hartman@vaasa.fi

Läs mera om sektionen för individuella ärenden av nämnden för fostran och undervisning

Sektionens sammansättning

 • Social- och hälsonämnden har för individbeslut som gäller en kund eller patient en individsektion.
  Till sektionen nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare.
  Nämnden väljer bland individsektionens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
  Sekreteraren i individuella sektionen är verksamhetsområdets jurist.

Sektionens uppgifter

 • Social- och hälsovårdsnämndens sektion som behandlar individärenden har i uppgift för nämndens räkning och i ärenden som nämnden fastställt fatta beslut om enskilda klienter inom social- och hälsovården, om uppgiften inte enligt lagstiftningen eller med stöd av denna instruktion har ålagts en tjänsteinnehavare.
  Sektionen har även i uppgift att för nämndens räkning fatta beslut om sådana ärenden, där den som ärendet berör har krävt att ett tjänstemannabeslut ska föreläggas nämnden för behandling.
  Sektionens eventuella övriga uppgifter bestäms av social- och hälsovårdsnämnden.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare jurist Tuula Hartman
  p. 040 183 8410
  s-posti: tuula.hartman@vaasa.fi

Social- och hälsovårdsnämndens sektion för individuella ärenden sammanträder

onsdagar kl. 15.30, i Förvaltningen för grundläggande utbildning, adress Rådhusgatan 29.