Förbigå menyn

Social- och hälsovårdsnämndens sektion för individuella ärenden

Sektionen lyder under social- och hälsovårdsnämnden.

Ordförande: Toivo Ikonen
Vice ordförande: Tuula Närvä
Stadsstyrelsens representant: 1.6.2019 -31.5.2021 Jorma Kivimäki
Föredragarna: Annika Ikkala-Västi, Virpi Kortemäki, Marja Mustonen, Markku Sirviö, Pirjo Wadén, Kirsi Wik, Jussi Björninen, Leif Holmlund
Protokollförare: Tuula Hartman
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 29.1., 5.3., 13.3. onsdag, 9.4., 7.5., 4.6., 20.8., 24.9. mötet håller 15.10.
 • 3.12. mötet håller 17.12.
 • Mötesprotokoll är sekretessbelagda och framläggs inte offentligt.

Ubekräftade mötesdagar 2020

 • 28.1.
 • 3.3.
 • 28.4.
 • 2.6.
 • 18.8.
 • 22.9.
 • 27.10.
 • 1.12.

Läs mera om sektionen för individuella ärenden av nämnden för fostran och undervisning

 • Mötesprotokoll är sekretessbelagda och framläggs inte offentligt.

Sektionens sammansättning

 • Social- och hälsonämnden har för individbeslut som gäller en kund eller patient en individsektion.
 • Till sektionen nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare.
 • Nämnden väljer bland individsektionens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
 • Sekreteraren i individuella sektionen är verksamhetsområdets jurist.

Sektionens uppgifter

 • Social- och hälsovårdsnämndens sektion som behandlar individärenden har i uppgift för nämndens räkning och i ärenden som nämnden fastställt fatta beslut om enskilda klienter inom social- och hälsovården, om uppgiften inte enligt lagstiftningen eller med stöd av denna instruktion har ålagts en tjänsteinnehavare.
 • Sektionen har även i uppgift att för nämndens räkning fatta beslut om sådana ärenden, där den som ärendet berör har krävt att ett tjänstemannabeslut ska föreläggas nämnden för behandling.
 • Sektionens eventuella övriga uppgifter bestäms av social- och hälsovårdsnämnden.

Läs mera om sektionen för individuella ärenden av nämnden för fostran och undervisning

 • Mötesprotokoll är sekretessbelagda och framläggs inte offentligt.

Sektionens sammansättning

 • Social- och hälsonämnden har för individbeslut som gäller en kund eller patient en individsektion.
 • Till sektionen nämnden väljer fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare.
 • Nämnden väljer bland individsektionens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
 • Sekreteraren i individuella sektionen är verksamhetsområdets jurist.

Sektionens uppgifter

 • Social- och hälsovårdsnämndens sektion som behandlar individärenden har i uppgift för nämndens räkning och i ärenden som nämnden fastställt fatta beslut om enskilda klienter inom social- och hälsovården, om uppgiften inte enligt lagstiftningen eller med stöd av denna instruktion har ålagts en tjänsteinnehavare.
 • Sektionen har även i uppgift att för nämndens räkning fatta beslut om sådana ärenden, där den som ärendet berör har krävt att ett tjänstemannabeslut ska föreläggas nämnden för behandling.
 • Sektionens eventuella övriga uppgifter bestäms av social- och hälsovårdsnämnden.

Social- och hälsovårdsnämndens sektion för individuella ärenden sammanträder

på onsdagar kl. 15.30, vid förvaltningen för grundläggande utbildning, Rådhusgatan 29.