Förbigå menyn

Social- och hälsovårdsnämndens områdessektion för Laihela och Vasa

Sektionen lyder under Social- och hälsonämnden.

Ordförande Asko Salminen (Laihela)
Viceordförande Marja Vettenranta, (Laihela)
Stadsstyrelsens representant 1.8.2021 – 31.5.2023
Föredragande Christer Hangelin, Tarja Koukkunen
Närvaro- och talrätt, Vasa  stadsdirektör, stadsstyrelsens ordförande, direktör för social- och hälsosektorn, ledande överläkare
Närvaro- och talrätt, Laihela kommundirektör, stadsstyrelsens ordförande, kommmmunstyrelsens ordförande, grundtryghetdirektör, hälso- och välståndsdirektör, ansvarig tandläkare
Protokollförare Tellervo Eerio
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2021

Det överstrukna mötet är inhiberat.
september
8.9., 29.9
oktober 13.10., 27.10
november 24.11.
december

februari 10.2
april 7.4
maj 19.5
juni 2.6

Möte kan också hållas i andra tid vid behov.

Mötesprotokollen finns framlagda på måndagen veckan efter mötet på stadens webbplats.

Läs mera om social- och hälsovårdsnämndens områdessektion för Laihela och Vasa

Social- och hälsovårdsnämnden har för funktionerna på Laihela kommuns och Vasa stads samarbetsområde en områdessektion för Laihela och Vasa. Nämnden har också en sektion för individuella ärenden. Social- och hälsovårdsnämnden lyder under Social- och hälsosektorn, dess direktör är Jukka Kentala.

Sektionens sammansättning

 • Social- och hälsonämnden väljer för sin mandatid fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare till sektionen.
  Av dessa väljs fyra (4) på förslag av Laihela och en (1) ledamot väljs bland social- och hälsonämndens ledamöter eller ersättare.
  Som ordförande och vice ordförande för områdessektionen väljs representanter från Laihela kommun, vilka ska vara representanter för Laihela i social- och hälsonämnden.
  Social- och hälsonämndens områdessektion är i ärenden som gäller miljö- och hälsoskyddet i Laihela också byggnads- och miljönämndens sektion.

Sektionens uppgifter

 • följer med utvecklingen inom social- och hälsosektorn, införskaffar kundrespons och framlägger initiativ och förslag om utvecklande av servicen och ordnande av verksamheten inom sitt område
  godkänner förslag till budget och verksamhetsplan samt bokslut och verksamhetsberättelse för Laihelas resultatområde som ska behandlas i nämnden
  beslutar inom ramen för sin budget om förbindelser och avtal som ger upphov till ekonomiska konsekvenser samt om understöd inom sitt uppgiftsområde
  beslutar inom ramen för budgeten om inrättande och indragning av tjänster och befattningar, vilken beslutanderätt den kan delegera
  handhar Laihela kommuns individsektions uppgifter
  utför andra uppgifter som nämnden gett.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren förvaltningsekreterare Tellervo Eerio
  tel. 040 525 9823
  e-post tellervo.eerio@vaasa.fi

Läs mera om social- och hälsovårdsnämndens områdessektion för Laihela och Vasa

Social- och hälsovårdsnämnden har för funktionerna på Laihela kommuns och Vasa stads samarbetsområde en områdessektion för Laihela och Vasa. Nämnden har också en sektion för individuella ärenden. Social- och hälsovårdsnämnden lyder under Social- och hälsosektorn, dess direktör är Jukka Kentala.

Sektionens sammansättning

 • Social- och hälsonämnden väljer för sin mandatid fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare till sektionen.
  Av dessa väljs fyra (4) på förslag av Laihela och en (1) ledamot väljs bland social- och hälsonämndens ledamöter eller ersättare.
  Som ordförande och vice ordförande för områdessektionen väljs representanter från Laihela kommun, vilka ska vara representanter för Laihela i social- och hälsonämnden.
  Social- och hälsonämndens områdessektion är i ärenden som gäller miljö- och hälsoskyddet i Laihela också byggnads- och miljönämndens sektion.

Sektionens uppgifter

 • följer med utvecklingen inom social- och hälsosektorn, införskaffar kundrespons och framlägger initiativ och förslag om utvecklande av servicen och ordnande av verksamheten inom sitt område
  godkänner förslag till budget och verksamhetsplan samt bokslut och verksamhetsberättelse för Laihelas resultatområde som ska behandlas i nämnden
  beslutar inom ramen för sin budget om förbindelser och avtal som ger upphov till ekonomiska konsekvenser samt om understöd inom sitt uppgiftsområde
  beslutar inom ramen för budgeten om inrättande och indragning av tjänster och befattningar, vilken beslutanderätt den kan delegera
  handhar Laihela kommuns individsektions uppgifter
  utför andra uppgifter som nämnden gett.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren förvaltningsekreterare Tellervo Eerio
  tel. 040 525 9823
  e-post tellervo.eerio@vaasa.fi

Social- och hälsovårdsnämndens områdessektion för Laihela och Vasa sammanträder

onsdagar kl. 17, vid hälsostationen i Laihela, adress Vallinmäentie 43, mötesrum.