Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Stadsstyrelsens planeringssektion

Sektionen lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande Marko Heinonen
Viceordförande Helena Boucht-Lindeman
Föredragare Tomas Häyry, Christina Knookala, Jukka Kentala, Markku Järvelä ja Päivi Korkealaakso.
Protokollförare Marjo Mäki-Krekola
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • januari 14.1
  februari 18.2
  mars 17.3
  april 14.4
  maj 12.5
 • juni 16.6
  augusti 25.8
  september 29.9
  november 3.11
  december 8.12

Läs mera om planeringssektionen

Sektionens sammansättning

 • I sektionen finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
  Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

 • Svarar för utvecklandet av stadsmiljön.
  Bereder förslag till general- och detaljplaner samt styr och övervakar utvecklingen av och ändringar i dessa.
  Stadsstyrelsens planeringssektion har rätt att överföra beslutanderätt till tjänsteinnehavare.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om planeringssektionen

Sektionens sammansättning

 • I sektionen finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
  Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

 • Svarar för utvecklandet av stadsmiljön.
  Bereder förslag till general- och detaljplaner samt styr och övervakar utvecklingen av och ändringar i dessa.
  Stadsstyrelsens planeringssektion har rätt att överföra beslutanderätt till tjänsteinnehavare.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadsstyrelsens planeringssektion sammanträder

tisdagar kl. 16.15, adress Rådhusgatan 33 A, styrelsegården.