Förbigå menyn

Stadsstyrelsens planeringssektion

Sektionen lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande: Marko Heinonen
Viceordförande: Helena Boucht-Lindeman
Föredragare: Päivi Korkealaakso
Protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
Stadsstyrelsens verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

15.1., 19.2., 12.3. extra möte kl. 16.15, 16.4. ändrats mötesdag, 14.5., 18.6., 27.8., 1.10., 5.11.

 • december
  10.12.

Mötesdagar 2020

 • januari
  14.1.
 • februari
  18.2.
 • mars
  17.3.
 • april
  14.4.
 • maj
  12.5.
 • juni
  16.6.
 • augusti
  25.8
 • september
  29.9.
 • november
  3.11
 • december
  8.12.
 • Planeringssektionen kan vid behov ändra mötesdatum eller komma överens om tilläggsmöten.
 • Mötesprotokoll finns framlagdaföljande tisdag efter mötet på stadens webbsidor.

Läs mera om planeringssektionen

 • Sektion lyder under Stadsstyrelsen.
 • Andra stadsstyrelsens sektioner är:
 • Stadsstyrelsens koncernsektion och
 • Stadsstyrelsens allmänna sektion

Sektionens sammansättning

 • I sektionen finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
 • Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

 • Svarar för utvecklandet av stadsmiljön.
 • Bereder förslag till general- och detaljplaner samt styr och övervakar utvecklingen av och ändringar i dessa.
 • Stadsstyrelsens planeringssektion har rätt att överföra beslutanderätt till tjänsteinnehavare.

Tillägsuppgifter

 • Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om planeringssektionen

 • Sektion lyder under Stadsstyrelsen.
 • Andra stadsstyrelsens sektioner är:
 • Stadsstyrelsens koncernsektion och
 • Stadsstyrelsens allmänna sektion

Sektionens sammansättning

 • I sektionen finns sju (7) ledamöter och personliga ersättare för dessa som stadsstyrelsen väljer bland sina ledamöter eller ersättare för sin mandattid.
 • Stadsstyrelsen väljer för sin mandattid ordförande och vice ordförande för sektionerna.

Sektionens uppgifter

 • Svarar för utvecklandet av stadsmiljön.
 • Bereder förslag till general- och detaljplaner samt styr och övervakar utvecklingen av och ändringar i dessa.
 • Stadsstyrelsens planeringssektion har rätt att överföra beslutanderätt till tjänsteinnehavare.

Tillägsuppgifter

 • Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadsstyrelsens planeringssektion sammanträder

på tisdagar kl. 16.15 vid adressen Rådhusgatan 33 A