Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Stadens ledningsgrupp

Stadens ledningsgrupp består av högre chefer från olika sektorer.

Ordförande: Tomas Häyry
Protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
Stadsfullmäktiges mandatperiod: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

Möten hålls i allmänhet på stadsstyrelsens mötesdagar.

Ledningsgruppens ledamöter

stadsdirektör Tomas Häyry, ordförande
koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen, koncernförvaltning
bildningsdirektör Christina Knookala bildningssektorn
social- och hälsovårds direktör Jukka Kentala social- och hälsosektorn
teknisk direktör Markku Järvelä tekniska sektorn
ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen, koncernförvaltningen

Tilläggsinformation

sekreterare, förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
tel. 040 487 9194
e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Tilläggsinformation

sekreterare, förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
tel. 040 487 9194
e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadens ledningsgrupp sammanträder

i styrelsegården, adress Rådhusgatan 33 A.