Förbigå menyn

Stadens ledningsgrupp

Stadens ledningsgrupp består av högre chefer från olika sektorer.

Ordförande: Tomas Häyry
Protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar

Möten holls i allmänhet på stadsstyrelsens mötesdagar.

Ledningsgruppens ledamöter

stadsdirektör Tomas Häyry
bildningsdirektör Christina Knookala bildningssektorn
direktör för social- och hälsosektorn Jukka Kentala social- och hälsosektorn
teknisk direktör Markku Järvelä tekniska sektorn
ekonomidirektör tf Jari Karjalainen ekonomi- och ägarstyrning
förvaltningsdirektör tf Anna-Maija Iitola förvaltningsservice
personaldirektör tf Jyrki Sydänoja personalservicen
kommunikationschef  Leena Forsén kommunikationsservicen
utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock stadsutvecklingen

Tilläggsinformation

protokollförare, specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola
tel. 040 487 9194
e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadens ledningsgrupp sammanträder

vid adressen Rådhusgatan 33 A.