Förbigå menyn

Stadens ledningsgrupp

Stadens ledningsgrupp består av högre chefer från olika avdelningar.

Stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.6.2017 – 31.5.2021

Ordförande: Tomas Häyry
Protokollförare: Marjo Mäki-Krekola

Mötesdagar 2019

 • möten holls vanligtvis på samma dag än stadsstyrelsen sammanträder.

Läs mera om stadens ledningsgrupp

I mötet är med

 1. Stadsdirektör,
 2. Fyra verksamhetsområdens ledare och
 3. Centralförvaltningens högsta ledning.
 • protokollförare, specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om stadens ledningsgrupp

I mötet är med

 1. Stadsdirektör,
 2. Fyra verksamhetsområdens ledare och
 3. Centralförvaltningens högsta ledning.
 • protokollförare, specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadens ledningsgrupp sammanträder

i allmänhet på stadsstyrelsens mötesdagar