Förbigå menyn

Stadens ledningsgrupp

Stadens ledningsgrupp består av högre chefer från olika sektorer.

Ordförande Tomas Häyry
Protokollförare Ulla Huhmarsalo
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.8.2021-31.5.2023
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2022

Möten hålls i allmänhet på stadsstyrelsens mötesdagar.

Ledningsgruppens ledamöter

stadsdirektör Tomas Häyry, ordförande
koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen koncernförvaltningen
bildningsdirektör Christina Knookala bildningssektorn
stadmiljös direktör Markku Järvelä stadsmiljö
ekonomi- och strategidirektör Cecilia Raunio koncernförvaltningen
personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen koncernförvaltningen

Tilläggsinformation

sekreterare stadsdirektörens sekreterare Ulla Huhmarsalo
tel. 040 776 2545
e-post ulla.huhmarsalo@vaasa.fi

Ta kontakt